Læs mere om HOFORs undervisningstilbud til skolerne i vores forsyningsområde.

Her kan du både som elev og lærer få inspiration og mere viden om vand og energi.

 Beregn dit vandforbrug

Beregn vandforbruget hjemme hos dig – på badeværelset og ved tøjvask og opvask.

Ønsker du mere viden fra HOFOR om vand og vandforbrug, så kontakt HOFOR omkring skoleprojekter.