Sådan producerer vi drikkevandet | HOFOR

Det meste af det grundvand, vi pumper op, er så rent, at vi kan bruge det som drikkevand uden at gøre andet end at ilte og filtrere det. Vandet kommer fra 49 kildepladser på Sjælland.

Vi producerer drikkevand fra grundvand, der indvindes i et stort område på Sjælland.

Vi indvinder årligt lidt over 50 mio. m3 vand. Vandet indvindes i et område, der strækker sig fra Hillerød i Nordsjælland til Ringsted på Midtsjælland og Dragør på Amager. Indvindingen er fordelt på 49 kildepladser, der leverer vand til vores syv regionale vandværker og otte kildepladser, der leverer til lokale vandværker.

Kort over vandindvindingsområder.
Kort over vandindvindingsområder på Sjælland.

Vi filtrerer og ilter grundvandet

Det grundvand, vi pumper op, er så rent, at langt hovedparten kan anvendes til drikkevand uden anden behandling end iltning og filtrering. Ved behandlingen fjernes grundvandets naturlige indhold af svovlbrinte, jern og mangan.

Illustration af vandets vej gennem vandværket
Illustration af vandets vej gennem vandværket.

Filtreringen i Rødovre, Thorsbro og Hvidovre

På Rødovre Vandværk og en del af Thorsbro Vandværk er der ingen filtrering.

På Hvidovre Vandværk sker der en supplerende vandbehandling gennem et filteranlæg med aktivt kul. Kulfilteret skal sikre, at der ikke er rester af ukrudtsmidler i drikkevandet fra vandværket.

Store Magleby bruger et UV-anlæg

Dragør Kommune har givet tilladelse til, at HOFOR som en ekstra sikkerhed etablerer et UV-anlæg på vandværket i Store Magleby. Det ultraviolette lys (UV) desinficerer vandet uden brug af kemikalier, og vi opnår herved en ekstra sikkerhed for, at det vand, der sendes ud til forbrugerne, har en god kvalitet. Vandet ændrer ikke smag ved behandlingen, som heller ikke påvirker vandkvaliteten på anden måde. Trods etablering af denne ekstra mikrobiologiske barriere vil vi fortsætte med den normale hyppige kontrol af drikkevandskvaliteten.

Læs mere om vores skovrejsningsprojekter:

Rent drikkevand under ny skov

HOFOR Logo