Skjult FaceBook tracking ikon Sådan producerer vi drikkevandet - HOFOR

Det grundvand vi pumper op, er af så god kvalitet, at vi kan bruge det som drikkevand uden at gøre andet end at ilte og filtrere det. Vandet kommer fra 47 regionale kildepladser og 6 bynære kildepladser.

HOFOR producerer alt drikkevand fra grundvand, der indvindes i et stort område på Sjælland.

Vi indvinder ca. 54 mio. m3 vand årligt fra et område, der strækker sig fra Hillerød til Ringsted og Dragør. Indvindingen er fordelt på 47 kildepladser, der leverer vand til vores syv regionale vandværker. Hver af de regionale kildepladser udgøres af flere boringer, der som udgangspunkt henter vand fra samme grundvandsmagasin. Derudover er der seks bynære kildepladser, der leverer vand til vores seks lokale vandværker.

Således hentes vandet til hvert regionalt vandværk fra mellem 19 og 90 boringer fordelt på 2-10 kildepladser, mens det til hvert af de lokale værker hentes fra én kildeplads bestående fa 2 – 14 boringer.

Kort over HOFORs vandindvindingsområder på Sjælland.

Vi ilter og filtrerer grundvandet

Det grundvand, vi pumper op, er af så god kvalitet, at det kan anvendes til drikkevand uden anden behandling end iltning og filtrering gennem mikrobiologiske sandfiltre. Denne proces fjerner grundvandets naturlige indhold af svovlbrinte, methan, jern og mangan og reducerer indholdet af næringsstoffer som ammonium.

Vi har både ældre og nyere vandværker. På de ældre vandværker iltes vandet på en iltningstrappe, gennem en åben rislebakke eller gennem en lukket rislekolonne, hvorfra det ved gravitation løber gennem et eller to trin af mikrobiologisk aktiv sandfiltrering. Herfra løber det videre til en underjordisk rentvandsbeholder i beton, hvorfra det pumpes ud til kunderne. Et eksempel på et vandværk med iltningstrappe og dobbeltfiltrering kan ses på figuren herunder.

Illustration af vandets vej gennem vandværket
Illustration af vandets vej gennem et ældre vandværk.

På de nye vandværker behandles vandet i lukkede tryksatte systemer med iltning enten gennem beholdere med bundbeluftning eller gennem lukkede rislekolonner. Herefter filtreres vandet gennem mikrobiologisk aktive tryk-sandfiltre, hvorfra vandet ledes til overjordiske stålbeholdere, for derefter at blive pumpet ud til kunderne. På de lokale vandværker Brøndby, Dragør og St. Magleby UV bestråles vandet før det ledes til kunderne. På vandværket ved Marbjerg er ligeledes indbygget UV-anlæg før afgang fra vandværk, som kan tændes såfremt det vurderes nødvendigt og efter godkendelse fra myndighed. UV-behandlingen anvendes som en ekstra sikkerhedsbarriere. Et eksempel på et vandværk med blødgøring, lukket iltning, tryksandfilter, overjordisk rentvandsbeholder og UV-anlæg, kan ses på figuren herunder.

Illustration af vandets vej gennnem et nyt vandværk med blødgøring og UV-anlæg.

Blødgøring af vand

Vi arbejder også på at levere blødere vand til kommunerne i vores forsyningsområde. Det gør vi ved at fjerne en del af kalken, der naturligt forekommer i vandet. Kalken fjernes ved hjælp af den såkaldte pelletmetode. Dette behandlingstrin tilføjes før iltningen.

Læs mere om blødere vand

Alle kvalitetskrav overholdes

Alt det drikkevand, vi leverer, overholder myndighedernes krav til drikkevand jf. Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

Læs mere om hvordan HOFOR overvåger vandkvaliteten

Læs mere om forsyningsforholdene i kommunerne og se resultater af seneste kontrolprøver på vandværker og ledningsnet

Godkendelse af materialer i vandbanen

For at sikre den bedste kvalitet af vandet, vi leverer, sikrer vi os, at de materialer, vi bruger, ikke påvirker vandkvaliteten og udgør en sundhedsrisiko for vores kunder.

Læs mere om, hvordan HOFOR stiller krav til materialer i kontakt med drikkevandet

Beskyttelse af grundvandet

Endelig arbejder vi hver dag med at beskytte vores grundvand og dermed drikkevandsressourcen. Det sker ved at plante ny skov og lave aftaler om miljøvenlig drift af landbrugsjord tæt ved vores kildepladser.

Læs mere om, hvordan HOFOR beskytter drikkevandet