Skjult FaceBook tracking ikon Sådan producerer vi drikkevandet - HOFOR

Det meste af det grundvand, vi pumper op, er så rent, at vi kan bruge det som drikkevand uden at gøre andet end at ilte og filtrere det. Vandet kommer fra 49 kildepladser på Sjælland og 8 bynære kildepladser.

Vi producerer drikkevand fra grundvand, der indvindes i et stort område på Sjælland.

Vi indvinder årligt lidt over 50 mio. m3 vand. Vandet indvindes i et område, der strækker sig fra Hillerød i Nordsjælland til Ringsted på Midtsjælland og Dragør på Amager. Indvindingen er fordelt på 49 kildepladser og 8 bynære kildepladser, der leverer vand til vores syv regionale vandværker og otte kildepladser, der leverer til lokale vandværker.

Kort over vandindvindingsområder.
Kort over vandindvindingsområder på Sjælland.

Vi filtrerer og ilter grundvandet

Det grundvand, vi pumper op, er så rent, at langt hovedparten kan anvendes til drikkevand uden anden behandling end iltning og filtrering. Ved behandlingen fjernes grundvandets naturlige indhold af svovlbrinte, jern og mangan.

Illustration af vandets vej gennem vandværket
Illustration af vandets vej gennem vandværket.

Læs mere om vores skovrejsningsprojekter:

Rent drikkevand under ny skov