Skjult FaceBook tracking ikon Indsend projekt til godkendelse - HOFOR

For anlæg med en tilslutningseffekt større end 87 kW, skal der ved nyt anlæg, herunder til bygge-
varme samt ændringer på eksisterende installationer, indsendes projekt til HOFOR.

Projektet skal indeholde principdiagram, der viser alle dele, som kommer i berøring med fjern-
varmevandet.

Projektet skal desuden vise alt ekspansions- og sikkerhedsudstyr. Hele tilslutningsanlægget skal
indtegnes på et principdiagram.

Målerarrangement skal indtegnes med tilhørende følerlommer.

Der skal angives fornødne komponenter og forbindende rørledninger, armaturer inkl. automatik og instrumenter.

VVS-installatøren skal i projektansøgningen som minimum angive oplysninger om kapacitet (kW) og
temperatursæt på veklsere og beholdere, inkl. beholdervolumen samt dimensioner og kvs-værdier på
ventiler.

I komplekse tilfælde – f.eks. hvor tilslutningsanlæg er placeret i flere rum – skal der indsendes plan-
tegning af installationerne.

  • Principtegningen skal indsendes i maks. A3-format som PDF.
  • Tegningen skal så vidt muligt være samlet på én side.
  • Projektet skal indsendes til fjvdiagram@hofor.dk

Når ansøgningen opfylder bestemmelserne, modtager ansøger en skriftlig projektgodkendelse fra
HOFOR. Projektgodkendelsen giver adgang til bestilling af syn og derefter afhentning af passtykke.
Projektgodkendelsen omfatter ikke placering af hovedhaner og stikledning.

Principdiagrammer for opbygning af kundeanlæg kan findes og downloades på www.hofor.dk,
via siden om leverings- og tekniske bestemmelser


Principdiagrammerne indeholder HOFORs minimumskrav til anlæggets opbygning, herunder krav til
komponentplacering samt vejledende anlægsprincipper.

Principdiagrammerne indeholder ligeledes oversigt over afstandskrav ved målerarrangement samt
detail tegninger af følerlommer, mm.