Skjult FaceBook tracking ikon Følg dit fjernvarmeforbrug - HOFOR

Følg dit fjernvarmeforbrug

Hvis du har en fjernaflæst fjernvarmemåler, er det let at logge på HOFORs kundeportal og følge dit varmeforbrug fra dag til dag. Se her hvordan du gør.

Det er let at følge dit varmeforbrug.

  • Du skal bare logge på Tastselv Service
  • Klik på knappen ”Se dit varmeforbrug”
  • Følg dit varmeforbrug fra dag til dag

Få en sms eller en e-mail, så du husker det

Du kan også få en besked per sms eller mail hver måned, hvor vi minder dig om, at du kan gå ind og se dit varmeforbrug. Den kan du få i varmesæsonen, der varer fra oktober til april.

  • Du bestiller sms’en eller mailen ved at opdatere dine kontaktoplysninger på Tastselv Service
  • Her går du ind under ”Kundeoplysninger” og ”Advisering om fjernaflæst forbrug”
  • Her kan du vælge, om du vil modtage en sms eller en mail hver måned

Uden de nødvendige kontaktoplysninger, kan vi ikke sende beskeden til dig. Du kan altid fravælge at modtage beskeden fra os igen. Det gør du samme sted, som du opdaterer dine oplysninger.

Du vil stadig kunne følge dit forbrug ved at logge på Tastselv Service. Også selvom du fravælger at få den månedlige besked fra os.Spørgsmål og svar om at følge dit fjernvarmeforbrug

Hvem kan følge sit fjernvarmeforbrug på nettet?

Det kan kunder, der har fjernaflæste fjernvarmemålere i vores forsyningsområde.

Hvordan får jeg adgang til mine forbrugsoplysninger?

Du skal logge ind via Tastselv Service med kundenummer og BS-kundenummer eller MitID og klikke på knappen ”Se dit varmeforbrug” under fanen ”Forbrug”.

Hvornår kan jeg se mine forbrugsoplysninger?

Du kan hver dag gå ind og se hvor meget varme, du brugte dagen før.

Hvornår får jeg adgang til mine forbrugsoplysninger om vand?

Vi arbejder på at kunne vise fjernaflæst vandforbrug også, men vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvornår det kan lade sig gøre.

Hvornår får jeg adgang til mine forbrugsoplysninger om bygas?

De fleste af vores kunder har FastPris og får derfor ikke aflæst deres gasmåler. Vi arbejder på at kunne vise fjernaflæst forbrug af bygas, men kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvornår det kan lade sig gøre.

Hvorfor mangler der forbrugsdata i grafen for mit varmeforbrug?

Det kan være, vi ikke har forbindelse til måleren. Hvis det er årsagen, vil vores målerafdeling være i gang med at udbedre fejlen. Tjek igen om et par dage. Hvis du vælger 'dage-visning', vil du kunne se hvilke dage, som vi ikke har data for. Når vi igen får data hjem fra måleren, vil disse blive vist i graf og tabel. Vær dog opmærksom på, at vi ikke automatisk kan fordele forbruget på de dage, hvor der ikke har været forbindelse til måleren. Søjlen for den dag, vi kan aflæse dit forbrug igen, vil derfor vise forbruget for alle de dage, vi ikke har kunnet registrere dit forbrug plus den dag, vi kan registrere igen. Vi har i øjeblikket desværre ikke mulighed for at fordele dit forbrug på de dage, vi ikke havde forbindelse til måleren.

Jeg kan se, at jeg har manglet aflæsning af forbruget et par dage, og nu viser grafen kun en stor søjle. Hvorfor det?

Forbruget er beregnet som forskellen mellem to aflæsninger. Da systemet ikke gemmer aflæsninger i særlig lang tid på måleren, kan vi ikke fordele forbruget på de enkelte dage, hvor der ikke er modtaget aflæsninger. Vi arbejder på at lave en beregnet/estimeret fordeling af forbrug ved udfald på fjernaflæsningen.

Hvorfor stemmer forbrugsoplysningerne ikke overens med min regning?

Det kan være, vi har ændret på din regning, fordi din måler af den ene eller anden årsag har stået stille en periode. Det kan også være, at vi har ændret på din regning, fordi din måler ikke er blevet aflæst, eller fordi den ikke er blevet aflæst korrekt. Derfor kan vi have registreret dit forbrug manuelt, og derfor kan der være forskel mellem din regning og dine forbrugsoplysninger.

Hvorfor kan jeg kun se fem år tilbage i tiden på mine forbrugsoplysninger?

Vi præsenterer kun fem år tilbage af hensyn til belastningen af systemet. Du ser også kun forbruget, fra du er flyttet til adressen og frem til den dato, du er registreret som fraflyttet. Du kan se dit forbrug fra måleren blev ombyttet til en fjernaflæst måler.  

Hvordan finder jeg mit kundenummer og BS-kundenummer til login på Tastselv Service?

Du kan finde kundenummer og BS-nummer øverst til højre på din nyeste regning eller på dit aflæsningskort. Vær opmærksom på, at regningen og aflæsningskortet skal være for den adresse, hvor du bor nu, da du får nyt kundenummer og BS-nummer ved flytning i vores forsyningsområde.

Hvorfor kan jeg ikke se mine forbrugsoplysninger som lejer af en lejlighed hos en boligforening?

Som lejer i en boligforening eller ejerforening med flere lejligheder/boliger er du som regel ikke direkte kunde hos HOFOR. Dit varmeforbrug opgøres via jeres leverandør på et varmefordelingsregnskab, fx ISTA eller lignende.

Er forbruget korrigeret for graddage?

På tastselvservice.dk kan du under fanen "Forbrug" se dit afregnede forbrug korrigeret for graddage. Dette forbrug er baseret på den periode, som din års- eller månedsregning dækker.

Hvordan skifter jeg mellem flere målere for samme adresse?

Lige over grafen kan du vælge mellem flere målere, men kun hvis de er fjernaflæste af os.

Kan jeg se det samlede forbrug for flere målere på én gang?

Nej, du kan kun se for én måler ad gangen.

Hvor tit bliver grafen opdateret med mit forbrug?

Du kan hver dag gå ind og se, hvad du brugte dagen før.

Hvordan eksporterer jeg mine forbrugsoplysninger, så jeg fx kan dele dem med en rådgiver?

Ved at klikke på den grønne knap til højre for grafen kan du eksportere data for den periode, du har valgt i grafen. Filen er en csv-fil, som kan indlæses i forskellige programmer f.eks. Excel. Du kan ikke give adgang til dit forbrug via webløsning.

Hvad sker der med visning af forbruget, hvis der er skiftet måler på adressen?

Forbruget på samme adresse vises samlet, selvom der har været et målerskifte i den periode, der vises data for i grafen og tabellen.

Miljødeklaration på faktura (sidste side) - hvorfor er der ikke tal fra i år?

Tallene til miljødeklarationen udarbejdes en gang om året. Det sker i løbet af årets første kvartal.

Hvad er forskellen på graferne på min årsregning?

Den første graf viser det målte forbrug, som din regning er dannet ud fra. Den næste graf viser dit forbrug omregnet til et "normalår", dvs. at dit forbrug er omregnet til 365 dage, og der er taget hensyn til, hvor koldt eller varmt, der har været i perioden, som forbruget er målt i.

Hvorfor skal I bruge endnu en mailadresse eller mobilnummer til mig?

Vi skal bruge en mailadresse eller et mobilnummer til at sende dig en besked en gang om måneden, hvor vi fortæller, at du kan se dit forbrug online. Du kan vælge at få på beskeden på mail eller sms (eller fravælge at få en besked). Vi skal bruge dit samtykke for at have lov til at sende beskeden til dit mobilnummer eller din mailadresse.