Skjult FaceBook tracking ikon Byudvikling og renovering - HOFOR

Letbanen

En vigtig trædesten mod at skabe grønne og bæredygtige byer er at flytte biltrafikanter i Hovedstadsområdet over i mere klimavenlige transportformer.


Renovering af Attemose kildeplads

HOFOR renoverer Attemose Kildeplads i 2021 – 2024. Attemose Kildeplads er én blandt 5 kildepladser, der leverer vand til Værket ved Slangerup.


Renovering af Tibberup Kildeplads i Hareskoven

HOFOR renoverer Tibberup Kildeplads i Hareskoven i perioden maj 2021 – juli 2023. Renoveringen sker efter tilladelse og i tæt dialog med Naturstyrelsen da arealet er statsskov.


Tidlig sporing af COVID-19 i spildevand

Målet med projektet er at udvikle og afprøve en samlet metode for tidlig varsling af udbrud af COVID-19 på bygningsniveau. Metoden omfatter hele kæden fra prøvetagning, laboratorieanalyse til GIS-rapportering.


Test af spildevand er det nye våben i kampen mod corona

HOFOR er med, når et nyt våben mod coronavirus tages i brug. Test af spildevand har vist sig at være en effektiv metode, når det handler om at komme COVID-19 i forkøbet i større eller mindre områder.