Skjult FaceBook tracking ikon Drikkevand er en fødevare - HOFOR

I HOFOR anser vi drikkevand som en fødevare og overholder derfor kravene til fødevaresikkerhed gennem vores ISO 22000:2018 certificering. I det daglige arbejde er det implementeret gennem systematisk arbejde med Dokumenteret Drikkevands Sikkerhed (DDS). Alle vores medarbejdere, der arbejder indenfor vandforsyning, gennemgår et hygiejnekursus, som skal fornyes hvert 3. år.

HOFOR er certificeret inden for både miljø, arbejdsmiljø, drikkevandssikkerhed (DDS) og spildevandssikkerhed (DSS). Det vil sige, at vi på drikkevandsområdet har et ledelsessystem, der gennem systematisk arbejde med Dokumenteret Drikkevands Sikkerhed (DDS) sikrer, at vi følger vores certificering i henhold til ISO 22000:2018, som er Fødevaresikkerhed.

ISO-standarden er en beskrivelse af den bedste praksis. For at blive certificeret skal vi leve op til standardernes krav på det certificerede område. Hvert år får vi besøg af et eksternt certificeringsbureau, der holder øje med, at vi overholder kravene.

I arbejdet med DDS fokuserer vi på de væsentligste risici inden for vandforsyningens fire hovedområder:

  • Indvinding
  • Vandbehandling
  • Distribution
  • Forbrugernes installationer

Hvert led i vandforsyningssystemet bliver vurderet i forhold til, hvad der kan gå galt, hvor kritisk det vil være for forbrugerne, og hvordan problemerne kan forebygges.

En stor del af forebyggelsen er, at der dels opsættes overvågnings- og styringsprogrammer for de mest kritiske områder og anlæg ift. drift, og dels at der ifm. specifikke opgaver og projekter udarbejdes risikovurderinger inden disse påbegyndes. I risikovurderingerne identificeres de hygiejnerisici der er ifm. opgaven/projektet og mitigerende og afhjælpende handlinger beskrives.

Hygiejnen hos eksterne entreprenører er lige så vigtig

Udover at uddanne vores egne medarbejdere, gør vi også meget ud af at sikre, at alle eksterne der udfører arbejder for HOFOR, i vandbanen og i nærheden af vandbanen, ligeledes har været på hygiejnekursus. På den måde sikrer vi, at også de har de rette kompetencer ift. hygiejne, når der arbejdes med drikkevand.

Derudover fører vi jævnligt DDS-tilsyn på opgaver og projekter, både dem der udføres af interne og eksterne. Her gennemgår den tilsynsførende, i samarbejde med de udførende, håndtering af hygiejne og DDS under udførsel, samt tager en dialog om, hvad der evt. kan gøres bedre.

Alt sammen for at kunne sikre kvaliteten af den fødevare – drikkevandet – vi hver dag leverer til vores godt 1 million kunder.

Vores certificeringer

Se HOFORs certificeringer