Skjult FaceBook tracking ikon HOFOR Energiproduktion A/S - HOFOR

HOFOR Energiproduktion A/S er det selskab, der ejer Amagerværket, som producerer el og varme.

HOFOR Energiproduktion A/S har ingen medarbejdere, da al drift, vedligeholdelse og administration mv. varetages af koncernens serviceselskab HOFOR A/S.

Andre oplysninger om HOFOR Energiproduktion A/S:
Adresse: c/o HOFOR A/S
Ørestads Boulevard 35
2300 København S
CVR nummer: 35 52 32 94
EAN nummer: 579 000 219 449 8
LEI nr.: 213 800 6VX X16 SN2 8UY38
Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med et andet bestyrelsesmedlem eller af bestyrelsesformanden i forening med direktøren.
Bestyrelse: Henrik Plougmann Olsen, formand
Charlotte Søndergren, næstformand
Hanne Nørgaard Hansen
Direktion: Gorm Elikofer