Skjult FaceBook tracking ikon Lavere fremløbstemperaturer for fjernvarme frem mod 2033 - HOFOR

Som led i den grønne omstilling sænker HOFOR temperaturen i fjernvarmesystemet – frem mod år 2033.
Læs her hvad det kommer til at betyde for din type af ejendom.

Som led i fjernvarmens udvikling i byen, vil flere grønne varmekilder gradvist blive introduceret i fjernvarmesystemet i de kommende 10 år.  Fjernvarmeforsyningen fra kraftvarmeværker, affaldsforbrændingsanlæg og spidslastanlæg skal gradvist suppleres af varme fra bl.a. havvand, luft, spildevand og vand fra undergrunden (geotermisk varme) samt overskudsvarme fra virksomheders produktionsprocesser.

Varmen fra disse energikilder kan udvindes og sendes ind i fjernvarmenettet ved hjælp af varmepumper, som kører på strøm fra vindmøller og solceller, hvilket vil bidrage til at reducere byens C02-udledning yderligere.

Da varmepumper er mest effektive ved lave fjernvarmetemperaturer, er det nødvendigt gradvist at sænke fremløbstemperaturen i fjernvarmenettet over de næste 10 år. De lavere temperaturer vil samtidig medføre et mindre varmetab i fjernvarmenettet.

Temperaturen i 2033

Om 10 år fra 2023, vil temperaturen i fjernvarmenettet derfor være 65 grader på de fleste dage, mens den maksimale fjernvarmetemperatur på meget kolde dage vil være 75 grader.

Hvad betyder det for din ejendom?

De fleste ejendomme har allerede et varmeanlæg, som vil kunne fungere fint ved de lavere fjernvarmetemperaturer, evt. med mindre justeringer af varmeanlægget. Det gælder især varmeanlæg, opført efter 1995 og bygninger, som har forbedret/isoleret bygningens klimaskærm, samt ejendomme som har radiatorer med store eller flere lag varmeflader.  

Øvrige ejendomme kan få behov for i nogen grad at ombygge deres varmeanlæg inden 2033. Dette kan medføre udgifter for ejendommen, og HOFOR anbefaler derfor, at man forbereder sig i god tid og sørger for, at der er budgetteret med eventuelle udgifter til tilpasninger af ejendommens varmeanlæg.

Hvordan vurderer jeg, om mit varmeanlæg er klar til lavere fjernvarme temperaturer?

For at være helt sikker, bør du kontakte en energisagkyndig rådgiver (et VVS- eller rådgivningsfirma), som kan vurdere bygningens/varmeanlæggets tilstand. Men ejendommen/varmeanlægget vil som udgangspunkt være godt forberedt, hvis og i jo højere grad du kan svare ”ja” til følgende:

  • Er varmeanlægget etableret/ opgraderet efter 1995?
  • Er anlægget dimensioneret til fremløbs- og returtemperatur på enten 70/40 eller 60/40 grader?
  • Er der tilsyn og vedligeholdelse af varmeanlægget – inkl. kontrol af alle radiatortermostater?
  • Har radiatorerne store varmeflader og/eller flere lag varmeflader per radiator?
  • Kan I opnå 23 grader i stuerne, selv på meget kolde dage (minus 12°C)?
  • Er ejendommen velisoleret?
  • Ligger årskølingen på din årsafregning i neutralzonen eller giver den bonus?

Kategorier af ejendomme

I København kan man inddele ejendommene i tre hovedgrupper ud fra, hvor velegnede de er til at modtage lavere fremløbstemperatur på fjernvarmen. Du finder råd og vejledning vedr. lavere fjernvarmetemperatur under hver af de tre hovedgrupper:

Meget velegnede: ejendomme/varmeanlæg opført efter 1995 (samt villaer efter 1985)

Måske velegnede: ejendomme/varmeanlæg opført mellem 1950 – 1995

Mindre velegnede: ejendomme/varmeanlæg opført før 1950 og især før 1900

Under beskrivelen af hver kategori finder du også en FAQ med typiske spørgsmål og svar vedrørende lavere fjernvarmetemperatur.

Spørgsmål og svar om lavere fjernvarmetemperatur