Skjult FaceBook tracking ikon Meget velegnede - ejendomme/varmeanlæg opført efter 1995 (samt villaer efter 1985) - HOFOR

Ejendomme opført efter 1995 vil oftest have varmeanlæg, som kan fungere uforandret ved de lavere fremløbstemperaturer, evt. med mindre justeringer.

Ejendommene har typisk også tyk isolering i ydervægge og tag, tre-lags energiruder, kontrolleret ventilation samt få og ubetydelige kuldebroer.

Varmeanlægget er desuden tilpasset fremløbs- og returtemperatur på hhv. 70/40 eller 60/40 grader.

Denne kategori af ejendomme vil i udgangspunktet ikke have de store udfordringer med at udnytte HOFORs ændrede fremløbstemperaturer tilfredsstillende.

Generelt er det varmeanlæggets (og ikke ejendommens) opførelsesår, der afgør, hvorvidt ejendommen er egnet til at udnytte lavere fjernvarmetemperaturer. Bygningens isolering/ klimaskærm spiller dog også en rolle, ligesom varmeanlægget skal være indstillet korrekt og være uden fejl og mangler.

Forventede omkostninger til optimering af varmeanlæg

I denne kategori af ejendomme vil udgifter til eftersyn, service og justering af eksisterende varmeanlæg typisk være meget overkommelige.

Kontakt en energisagkyndig rådgiver

For at være sikre på, at jeres ejendom vil kunne fungere ved lavere fjernvarmetemperaturer, anbefaler HOFOR, at man i god tid før 2033 får gennemgået sin ejendom af en autoriseret VVS-installatør, helst med fjernvarmeordnings-certifikat, eller en såkaldt HEAT-certificering (se evt. positivliste for serviceteknikere til store fjernvarmeanlæg på Dansk Fjernvarmes hjemmeside).

Det er her en god ide at indhente tilbud fra mere end én autoriseret fagperson/energisagkyndig, så man kan sammenligne tilbud og anbefalinger.

Kontakt HOFORs Forbrugsrådgivning

Hvis der opstår tvivl eller spørgsmål i forbindelse med rapporter/anbefalinger fra autoriserede fagpersoner, hjælper HOFOR gerne med råd og vejledning. Kontakt HOFORs Forbrugsrådgivning på tlf. 3395 3395 eller via e-mail: spareraad@hofor.dk

FAQ

Læs spørgsmål og svar vedr. lavere fjernvarmetemperaturer i vores FAQ