Skjult FaceBook tracking ikon Tilbagestrømningssikring - HOFOR

Vand er en fødevare. Derfor har vi ekstra fokus på tilbagestrømningssikring.

HOFORs drikkevand lever op til kravene i den internationale fødevarestandard ISO 22000, til daglig kaldet DDS – Dokumenteret Drikkevands Sikkerhed. DDS stiller skærpede krav til håndteringen af drikkevandet fra indvinding til forbruger.

Krav til anlæg

Ifølge leveringsbestemmelserne for HOFOR Vand København kan vi pålægge ejere af en vandinstallation at foretage de foranstaltninger, som vi finder nødvendige for at sikre, at den fungerer forsvarligt.

Det betyder bl.a., at vi kan pålægge ejeren at få monteret korrekt tilbagestrømningssikring. For de øvrige syv kommuner i HOFOR henviser vi til gældende leveringsbestemmelser.

En væsentlig ændring af en installation

Krav til tilbagestrømssikring gælder for nye anlæg, men også for eksisterende anlæg, hvis der sker en væsentlig ændring af installationen.

I Rørcenteranvisning 015, oktober 2009, der er udarbejdet for Erhvervs- og Byggestyrelsen, står der, at en ’væsentlig ændring’ af en eksisterende installation blandt andet er:

 • Ændring af procesanlæg i industri
 • Skift fra brug af drikkevand til brug af sekundavand i industriprocesser
 • Omlægning af hele eller dele af en installation
 • Flytning, ændring eller ombytning af en målerinstallation
 • Etablering af regnvandsanlæg
 • Ændret/ny brug af en bygning
 • Opførelse af tilbygning, hvori der indgår vandinstallationer
 • Installation af en enkeltkomponent, der er i en mediumkategori ifølge DS/EN 1717 ud over almindeligt husholdningsbrug
 • Omlægning eller flytning af en jordledning
 • Udskiftning af varmtvandsbeholder, hvor der samtidig sker en ændring af eksisterende installation.

Installationer der kræver særlig sikring

I langt de fleste tilfælde skal der blot monteres en særskilt og synligt kontrollerbar kontraventil, men nogle installationer har en forureningsgrad, som kræver en særlig sikring, fx ventiltype BA (TBS) ifølge DS/EN 1717. Det drejer sig for eksempel om:

 • Regnvandsanlæg
 • Bilvaskeanlæg
 • Laboratorier, der arbejde med biologisk og mikrologisk materiale
 • Landbrugets avls- og driftbygninger
 • Sprinkleranlæg med vandreservoir
 • Ridecentre
 • Svømmebade
 • Hospitalsinstallationer m.v.

Det er autoriserede vvs-installatører, der skal montere tilbagestrømningssikringer.