Skjult FaceBook tracking ikon Priser på vand 2019 i København – erhverv - HOFOR

Pr. 1. januar 2019 er prisen på vand 38,46 kr. pr. m3.

Prisen er sat sammen af levering og afledning af vand, statsafgifter og moms. Desuden betales der for at have en vandmåler.

Vandprisens sammensætning

En m³ (1.000 liter) koldt vand koster:

PriselementKr.
Vandtakst (Kr./m3)7,35
Vandafgift6,18
Drikkevandsbeskyttelse0,19
Spildevandstakst17,05
Moms7,69
I alt38,46

Målerabonnement

Målerkapacitetekskl. moms kr.inkl. moms kr.
2,5 m3384480
6 m39201.150
10 m31.5281.910
15 m32.2882.860
Qn 406.1127.640
Qn 659.92812.410
Qn 10015.30419.130
150 mm og større22.84828.560

ForsynOmeter

CTSekskl. moms kr.inkl. moms kr.
Tilslutningspris pr. M-budmåler3.0003.750
Årligt abonnement pr. måler600750

Tilslutningsbidrag

Der opkræves ét tilslutningsbidrag, som omfatter både bidrag til forsyningsledningsnettet og selve stikledningen. Tilslutningsbidraget opkræves for indlægning af et vandstik på en matrikel som ikke tidligere har haft indlæg af vand. Tilslutningsbidraget fremgår af nedenstående tabel:

Diameterekskl. momsinkl. moms
3212.56615.708
4019.63424.542
5030.67838.347
6348.70560.881
7570.07287.590
9099.396124.245
110148.480185.600

For størrelser over 110 mm fastlægges beløbet individuelt efter omkostningerne.

Omlægning og flytning af stik

Vi opkræver følgende for omlægning og flytning af et stik, som allerede er tilsluttet vandforsyningen, og pris for fraskæring af et stik som tidligere har være tilsluttet:

Diameterekskl. moms (kr.)inkl. moms (kr.)
5015.33919.174
6324.35230.440
9049.69862.122
11074.24092.800

Sprinklerafgift

Sprinklerafgift er en belastningsafgift, der pålægges ejendomme med sprinkleranlæg, uden måler. Disse anlæg kræver en meget stor kapacitet af ledningsnettet ud for ejendommen. Der betales efter antal sprinklere og dermed kun for den ekstra kapacitet, som HOFOR skal levere som reserve for sprinkleranlægget.

Gældende for:ekskl. moms (kr.)inkl. moms (kr.)
Under 100 sprinklere1.5201.900
Fra 100-9996.0807.600
1000 sprinklere og derover9.92012.400

Det går pengene til

HOFOR er en non-profit virksomhed og tjener ikke penge på at levere vand til borgerne og håndtere deres spildevand. Udgifter og indtægter skal balancere, og HOFOR arbejder til stadig på at nedbringe omkostningerne. Vigtige opgaver som beskyttelse af grundvandet, vedligeholdelse af ledningsnet og vandværker samt udbygning af kloaksystemet, så vi undgår oversvømmelser af boliger ved skybrud, hører blandt de vigtige opgaver, som borgernes betaling går til i de enkelte kommuner.