Skjult FaceBook tracking ikon Damhusledningen Hvidovre - HOFOR

I perioden 2013 til 2020 lagde vi en ny, stor kloakledning langs med Damhusåen

Kloakledningen ligger fra Åmarkens Pumpestation i syd og ender i krydset Hvidovrevej/Holmelundsvej i nord og skal klimasikre boligområderne. Samtidig har vi udbygget Åmarkens Pumpestation, så de større vandmængder kan pumpes til renseanlægget.

Vi borede en tunnel under jorden til kloakledningen, for at genere naboer mindst muligt. Vi var dog nødt til at grave adgangsskakte, for at hente jord op fra tunnelen, og sænke de nye kloakrør ned. Her kunne naboer opleve støj fra maskiner og lastbiler.

Tunnelen er helt færdig

Vi blev i 2016 færdige med at tunnelere fra Åmarkens Pumpestation til Næsborgvej, og i efteråret 2017 blev også den næstsidste del tunneleret færdig fra Næsborgvej og 470 m nordpå langs Damhusåen. I foråret 2020 blev den sidste del tunneleret færdig, og der ligger nu i alt 3,5 km ny kloakledning på strækningen. Røret er fra 1,6 meter i diameter og op til 2,5 meter i diameter.

I september 2020 markerede Hvidovres borgmester Helle Adelborg, at det store kloakarbejde i Hvidovre var færdigt efter syv års forberedelse og tunnelering. Området er nu bedre sikret mod oversvømmelser, og der vil være færre overløb af spildevand til Damhusåen, så vandkvaliteten i åen bliver bedre.

Se kort over Damhusledningen i Hvidovre her:

Kort over hele strækningen af Damhusledningen Hvidovre fra Hvidovrevej/Holmelundsvej i nord og langs Damhusåen frem mod den nye Åmarken Pumpestation.
Kort over hele strækningen af Damhusledningen Hvidovre fra Hvidovrevej/Holmelundsvej i nord og langs Damhusåen frem mod den nye Åmarken Pumpestation.

Klik på kortet for at se en større udgave