Skjult FaceBook tracking ikon Differenstryk - HOFOR

Differenstrykket skabes af pumperne i fjernvarmenettet, og er et udtryk for hvor meget fjernvarmevand, der kan løbe gennem fjernvarmerørene. Jo større differenstryk, jo større vandflow er muligt.

Differenstrykket bruges til at dimensionere reguleringsventiler, vekslere, varmtvandsbeholdere og andre komponenter i fjernvarmeinstallationen.

Reguleringsventilerne skal styre det nødvendige vandflow gennem fjernvarmeinstallationen, så radiatorer eller varmtvandsbeholder kan opvarmes tilstrækkeligt, og så der samtidigt opnås en god afkøling af fjernvarmevandet.

Nedenfor er angivet med gult, de områder, hvor det dimensionerende differenstryk er 0,7-8,5 bar.
Øvrigt fjernvarmeforsyningsnet har et dimensionerende differenstryk på 0,5-5,3 bar.

Vær med i HOFORs nye brugerpanel

Vi leder efter brugere af hofor.dk, som har lyst til at deltage i brugerundersøgelser og tests og hjælpe os med at få en endnu bedre hjemmeside.

Deltagelse foregår digitalt, og medlemmer af panelet har mulighed for at vinde præmier.

Læs om HOFORs brugerpanel og tilmeld dig