Skjult FaceBook tracking ikon CSR-politik og adfærdskodeks - HOFOR

Læs CSR-politikken og de krav, HOFOR stiller til leverandører ved indgåelse af kontrakter.

Corporate Social Responsibility (CSR) – eller samfundsansvar på dansk – handler om vores arbejde med at integrere sociale, miljømæssige og etiske hensyn vores i forretningsaktiviteter og strategier.

Som forsyningsvirksomhed har HOFOR et stort ansvar for at sikre en ansvarlig forretning både over for kunder, ejere, medarbejdere og øvrige interessenter. Dette ansvar lever vi op til ved at følge de retningslinjer og principper, som fremgår af vores CSR-politik.

Pejlemærket for vores CSR-indsats er FN’s Global Compact, som vi tilsluttede os i 2011. Herved støtter vi de 10 principper, som FN har defineret som rammen for virksomheders samfundsansvar.

HOFOR forpligter sig til at sørge for, at vores strategier og aktiviteter er på linje med de ti principper inden for menneskerettigheder, arbejdsforhold, miljø og antikorruption. Disse principper er også grundlaget for vores krav og forventninger til leverandører, som er formuleret i HOFORs adfærdskodeks.

Læs HOFORs CSR politik og adfærdskodeks:

HOFOR – Adfærdskodeks