Skjult FaceBook tracking ikon CSR-politik og adfærdskodeks - HOFOR

Læs CSR-politikken og de krav, HOFOR stiller til leverandører ved indgåelse af kontrakter.

I HOFOR handler CSR (Corporate Social Responsibility) – i  daglig tale samfundsansvar – om ansvaret for at integrere sociale, miljømæssige og etiske hensyn i forretningen, i strategien og i den måde, HOFOR indgår i samspil med leverandører, kunder, ejere, medarbejdere og andre vigtige aktører.

HOFOR påvirker samfundet socialt, miljømæssigt og øko­nomisk – lokalt og globalt. Som Danmarks største multi­forsyningsvirksomhed har HOFOR et ansvar for at sikre en ansvarlig og bæredygtig forretning. Dette ansvar opfyldes ved at følge de retningslinjer og principper, som fremgår af CSR-politikken. HOFOR har siden 2011 været tilsluttet UN Global Compact, som er et pejlemærke for CSR-indsatsen, og som sætter rammerne for HOFORs CSR-politik og er grundlaget for de krav til leverandører, som er formuleret i HOFORs adfærdskodeks (Code of Conduct).

HOFOR stræber konstant efter at håndtere samfundsan­svar på en måde, der gør, at virksomheden efterlader så minimalt et negativt aftryk som muligt på miljø, samfund og natur. Sagt på en anden måde udgør arbejdet med samfundsansvar kernen i HOFORs bæredygtighedsindsats. Som Danmarks største forsyningsselskab er samfundsan­svar derfor en integreret del af HOFORs udvikling og drift.

Læs HOFORs CSR-politik og adfærdskodeks:

CSR-politik i HOFOR for 2023 – med underskrifter

CSR-politik i HOFOR for 2023 – uden underskrifter

HOFOR – Adfærdskodeks