Skjult FaceBook tracking ikon Strandboulevarden skybrudstunnel - HOFOR

HOFOR har anlagt en 1,1 km lang skybrudstunnel i området ved Strandboulevarden på Østerbro.

Seks meter under jorden løber skybrudstunnelen, og den fordeler sig på tre tunnelstræk; den sydlige og nordlig del af Strandboulevarden samt den østlige del af Gammel Kalkbrænderi Vej. Tunnelstrækningen har en diameter på 2- 2,5 meter og med en kapacitet på op til 4500 m3.

Anlægsarbejde i etaper

Hvert af de tunnelstræk er kørt i etaper, hvor det sydlige stræk fra krydset ved Gammel Kalkbrænderi vej til Næstvedgade på 300 meter først blev indledt. Herefter fulgte det nordlige stræk fra Gl. Kalkbrænderi vej til Løgstørgade på 600 meter, og endelige blev sidste og tredje tunnelstræk på 200 meter fra Gammel Kalkbrænderi vej ved Strandboulevarden til Østbanegade anlagt. Det tredje og sidste tunnelstræk blev færdigetableret tilbage i december 2020.

Herefter fulgte en række tilslutningsprojekter, hvor den 1,1 km lange skybrudstunnel skulle tilsluttes det eksisterende kloaksystem. Ligesom der undervejs i projektet også er blevet reetableret grønne overfladeområder, hvor projektet har haft byggepladser, efterhånden som de respektive byggepladser blev nedlagt.

Afslutning af projektet

I marts 2022 inviterede HOFOR alle naboer til et indvielsesarrangement, hvor naboerne kunne høre mere om det store anlægsarbejde og se billeder fra projektets forskellige anlægsfaser.

Til at indvie skybrudstunnelen havde projektet allieret sig med én af naboerne, der fik til opgave på symbolsk vis at indvie tunnelen ved at hælde en spand vand i én af skaktene ned til tunnelen.

Klar til fremtidens regnmængder

Østerbro var ét af de områder, der også blev hårdt ramt af det historiske skybrud, der ramte hovedstadsområdet tilbage i 2011. Et voldsomt skybrud, der kostede milliarder i oprydning og forsikringssummer.

Skybrudstunnelen i området ved Strandboulevarden på Østerbro skal være med til at sikre Østerbro mod de store mængder regnvand, der kommer ved skybrud og vedvarende regn.

Anlægsarbejdet er et samarbejde mellem HOFOR og Københavns Kommune, hvor HOFOR har anlagt skybrudstunnelen, og Københavns Kommune skal efterfølgende anlægge det grønne byrum.

Fakta om Strandboulevardens skybrudstunnel

  • Længde: 1,1 km, fordelt på tre tunnelstræk
  • Diameter: 2 – 2,5 meter
  • Dybde: Tunnelboremaskinen Helga har boret ca. seks meter under jorden
  • Jord gravet ud: 30.000 tons jord
  • Beton støbt: 2500 m3
  • Byggeperiode: 2019 – 2022.

Se på kortet, hvor skybrudstunnelen er placeret under jorden i området ved Strandboulevarden på Østerbro:

Kort, der viser placeringen af Strandboulevarden skybrudstunnel maj 2022.
Kort, der viser placeringen af Strandboulevarden skybrudstunnel maj 2022. Klik på kortet, for at se forstørret udgave.