Skjult FaceBook tracking ikon Store varmepumper - HOFOR

Bor du i hovedstaden, vil dit hjem i fremtiden i højere grad få varme fra store varmepumper. Det er nemlig en del af vores plan for at gøre fjernvarmen grønnere.

Hvad er en varmepumpe?

Måske har du set de små varmepumper, der hænger på siden af enfamiliehuse og sommerhuse rundt om i landet. Store varmepumper, som vi benytter, er dybest set baseret på den samme teknologi – de er bare meget større.

Varmepumper er kort sagt en avanceret, eldrevet teknologi, der fungerer som et mere bæredygtigt alternativ til traditionelle energikilder. I stedet for at afbrænde fossile brændsler, som kul og olie, bruger varmepumper grøn strøm fra vindmøller, solcelleanlæg mv. og udnytter varme fra fx havvand og spildevand til at producere den varme, der løber gennem dine radiatorer.

Store varmepumper bliver centrale i hovedstadens fjernvarme

Da vi gerne vil gøre fjernvarmen grønnere til glæde for dig og andre københavnere, arbejder vi intensivt på at udvikle vores fjernvarmeproduktion. Og på den måde komme nærmere på målet om 100 pct. CO2-neutralitet. De store varmepumper er CO2-neutrale, når den strøm, der driver dem, kommer fra vind- og solenergi. På den måde passer de nye pumper perfekt ind i vores strategi om en grønnere fjernvarme.

Læs om nogle af vores andre tiltag, der bidrager til fremtidens fjernvarme

Det er vores plan at installere 10 varmepumpeanlæg rundt omkring i København inden år 2033. Varmepumperne vil have en samlet kapacitet på 300 MW og dække 25-30 pct. af den varme, vi leverer til byens borgere. To større anlæg, der er placeret i Yderste Nordhavn og på Renseanlæg Lynetten, vil alene kunne stå for 18 pct. af fjernvarmeforbruget.

Vi har allerede varmepumpeanlæg, der udnytter (fjern)køleproces, industriel overskudsvarme og grundvand. Havvand og og spildevand er dog udpeget som de kilder i København med langt det største varmepotentiale.

Se de store varmepumper, som vi allerede har etableret

Fordele ved store varmepumper:

  • Fossile brændsler, som bruges på tidspunkter med spidsbelastning, kommer til at fylde mindre i byens varmeforsyning.
  • Forsyningssikkerheden bliver endnu højere.
  • Varmepumperne bidrager til Københavns planer om at blive klimapositiv i 2035.
  • Afhængigheden af biomasse i hovedstadens varmeforsyning vil på sigt blive mindre.
  • Eldreven varmeproduktion er fleksibel. Det betyder, at vi kan bruge grøn strøm, når den er tilgængelig, og slukke for den, når den er for dyr.