Skjult FaceBook tracking ikon Miljøvurderingsprocessen ved Projekt Spangen - HOFOR

Miljøvurderingsprocessen

Før projektet kan godkendes og anlægges, skal der udarbejdes en miljøvurdering, der både skal undersøge forurening men også projektets påvirkning på mennesker, biodiversitet, vand, luft, klima, kulturarv og landskab.

Offentlige høringer er en vigtig del af miljøvurderingsprocessen, så beslutninger om projektets udformning træffes med alle relevante oplysninger for øje.

Som borger har du mulighed for at indgive skriftlige høringssvar ved to offentlige høringer henholdsvis i den indledende idé- og afgrænsningsfase samt forud for en endelig afgørelse om tilladelse til projektet.

Hvordan foregår miljøvurderingsprocessen?

NB. Klik på billedet nedenfor for at se hele grafikken. 



Hold øje med høringer 

Med høringer får du som borger eller nabo mulighed for at give din mening til kende, inden myndighederne tager beslutninger om evt. byggerier. 

Der er mange forskellige tilladelser, der skal gives i forbindelse med et stort byggeri. De hører under forskellige love, som fx miljøbeskyttelsesloven og vandbeskyttelsesloven.

Det er lovgivningen, der afgør, hvordan høringer skal gennemføres - fx hvilke oplysninger der skal stilles til rådighed, hvor lang tid høringen skal vare, og hvordan høringssvar skal håndteres. 

Der findes forskellige platforme til de forskellige høringer. 

Se høringer her: