Skjult FaceBook tracking ikon Skybrudssikring i

For at sikre hovedstadsområdet mod oversvømmelser efter skybrud og kraftig regn, arbejder HOFOR med lang række skybrudsprojekter.

Skybrudsprojekterne omfatter alt lige fra etablering af tunneler, bassiner og grønne veje til ombygning af pladser og parker samt udvidelse af åer og vandløb. HOFOR har alene i København planer for 13 mia. kr. og projekterne vil være færdige omkring 2035.

Projekterne handler grundlæggende om at kunne lede regnvandet uden om de eksisterende kloakker, så de ikke løber over, og i sidste ende lede regnvandet ud i havet.

Kort over HOFORs skybrudstunneller, januar 2024.

Læs mere om HOFOR og klimatilpasning

Se kort over skybrudsprojekter i hele hovedstadsområdet

Nedenfor kan du se nogle af HOFORs igangværende og afsluttede skybrudsprojekter:

Husker du skybruddet i 2011?

Det er godt ti år siden, at det store skybrud ramte hele hovedstadsområdet – helt præcist den 2. juli 2011. Et skybrud defineres af DMI som regn, der falder med over 15 mm på 30 minutter.


Kagsåparkens Regnvandsprojekt

Kagsåparkens Regnvandsprojekt er et stort klimatilpasningsprojekt for Kagsåparken, der ligger på grænsen mellem Herlev Kommune og Gladsaxe Kommune.


Valby Skybrudstunnel

Valby Skybrudstunnel skal være med til at sikre byen mod oversvømmelser i forbindelse med skybrud.


Kalvebod Brygge Skybrudstunnel

Kalvebod Brygge Skybrudstunnel (tidligere kaldet Vesterbrotunnelen) skal være med til at sikre byen mod oversvømmelser i forbindelse med skybrud.


Svanemøllen Skybrudstunnel

Store dele af København, Gentofte og Gladsaxe er hårdt ramt af oversvømmelser ved kraftig regn eller skybrud . Det vil områdets forsyningsselskaber gøre noget ved.


Grønne veje

Grønne veje er en måde at håndtere regnvandet lokalt, så man minimerer risikoen for oversvømmelser, når der kommer mere regn.


Strandboulevarden Skybrudstunnel

AFSLUTTET: Som led i skybrudssikringen af København har HOFOR anlagt en skybrudstunnel under Strandboulevarden på Østerbro.


Østerbrotunnelen

AFSLUTTET. For at få regnvand og skybrudsvand væk fra Ydre Østerbro har HOFOR, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, anlagt en tunnel, der kan lede regnvandet væk.


Damhusledningen – Hvidovre

AFSLUTTET. HOFOR har tunneleret en ny, stor kloakledning langs med Damhusåen. Kloakledningen er 3,5 km lang. Den klimasikrer boligområderne og samtidig mindsker den antallet af overløb til Damhusåen, så vandkvaliteten i åen bliver bedre.


Enghaveparken

AFSLUTTET. Enghaveparken indgår i planen for skybrudssikring af Vesterbro, og parken trængte til en gennemgående modernisering. Nu står Enghaveparken klar til at forsinke regnvand og være til glæde for kvarterets beboere.


Projekt rent vandløb

Visionen for projektet er, at Harrestrup å atter skal være et naturligt vandløb med rent vand, og at åen sammen med det nye spildvandsanlæg skal bidrage til, at voldsom regn ikke havner i de nærliggende kældre.


Aftaler om klimaprojekter