Skjult FaceBook tracking ikon Vandets Vej | HOFOR

Vandets Vej tilbyder gratis undervisningsmateriale om vand, spildevand og klimatilpasninger målrettet undervisningen i 4. – 10. klasse i natur/teknologi, biologi, fysik/kemi, geografi og samfundsfag.

Animation der viser vandets vej
På animationen kan man se vandets vej, som her både starter og slutter i skyerne.

Materialet bygger på fagmålene for natur/teknologi og naturfagene og kan bruges som forberedelse til den naturlige fællesprøve i udskolingen samt kompetencemålene med færdigheds- og vidensmål.

Siden er udviklet af HOFOR i samarbejde med en række andre forsyningsselskaber.

Gå til vandetsvej.dk

Kernen i vandetsvej.dk er faglig viden med otte temaer: vandetskredsløb, grundvand, vandværk, vandforbrug, kloak, renseanlæg, vandmiljø og klima-tilpasning.

Vandets Vej indeholder desuden 8 scenarier med elevopgaver der:

  • tager udgangspunkt i elementer fra elevernes hverdag.
  • arbejder med praktiske øvelser, modellering og tværfaglighed.
  • kobler teori og praksis via besøg på besøgscentre, vandværker og renseanlæg.

Vand i Hverdagen er for 4. – 6. klassetrin og er målrettet undervisningen i Natur og Teknologi. Temaerne er: Vand i køkkenet, Vand på toilettet og Vand i naturen.

Vand i Verden er for Overbygningen og er målrettet undervisningen i biologi, fysik-kemi, geografi og samfundsfag. Her er temaerne: Vandets Kredsløb, Vand og forbrug, Spildevand og rensning, Vand som ressource, Fremtidens vejr og klimatilpasning.

Du vil også finde lærervejledninger, som giver en meget konkret hjælp til, hvordan materialet på vandetsvej.dk kan anvendes, så fagligheden styrkes på en interessant måde for eleverne.

Læs mere på hjemmesiden for Vandets Vej