Skjult FaceBook tracking ikon Vandets Vej - HOFOR

Vandets Vej tilbyder gratis undervisningsmateriale om vand, spildevand og klimatilpasninger målrettet undervisningen i 4. – 10. klasse i natur/teknologi, biologi, fysik/kemi, geografi og samfundsfag.

Animation der viser vandets vej
På animationen kan man se vandets vej, som her både starter og slutter i skyerne.

Siden bygger på fagmålene for natur/teknologi og naturfagene og kan bruges som forberedelse til den naturlige fællesprøve i udskolingen samt kompetencemålene med færdigheds- og vidensmål.

Siden er udviklet af HOFOR, i samarbejde med en række andre forsyningsselskaber.

Gå til vandetsvej.dk

Kernen i vandetsvej.dk er faglig viden med otte temaer: vandets kredsløb, grundvand, vandværk, vandforbrug, kloak, renseanlæg, vandmiljø og klima-tilpasning.