Skjult FaceBook tracking ikon Aflandshage Vindmøllepark - HOFOR

HOFOR arbejder på at opføre Aflandshage Vindmøllepark i det sydlige Øresund – for at imødekomme Øresundsregionens store og stærkt stigende behov for grøn strøm. 

Vi ønsker at opføre to nye havvindmølleparker i Øresund. Den ene park, Aflandshage, ligger cirka 10 km fra Amagers sydspids.

Læs mere om vores planer om havvindmølleparker i Øresund

Nyhedsbrev om Aflandshage Vindmøllepark

Tilmeld dig nyhedsbrevet om Aflandshage Vindmøllepark – og bliv løbende opdateret på projektet, herunder om muligheden for at købe andele.

Tilmeld dig nyhedsbrevet her

Status på projektet og forventet tidsplan

HOFORs ejer og bestyrelse har fredag 3. november besluttet at sætte investeringen i Aflandshage i bero. Det skyldes, at der i den nuværende situation ikke er tilstrækkelig stor sikkerhed for, at Aflandshage Vindmøllepark vil få en ny etableringstilladelse.

Energistyrelsen udstedte i november 2022 en etableringstilladelse. Den blev dog påklaget, og Energiklagenævnet ophævede i juli 2023 tilladelsen. Primært med henvisning til, at en allerede planlagt flagermusundersøgelse skal fremrykkes. 

HOFOR havde aftalt med Energistyrelsen at gennemføre en flagermustælling, inden møllerne blev stillet op. Samtidig var det aftalt at indføre ’afværgeforanstaltninger’, for eksempel ved at stoppe møllerne i perioder med risiko for trækkende flagermus.

Afgørelsen i Energiklagenævnet betyder, at den allerede planlagte tælling skal gennemføres, inden der kan udstedes en etableringstilladelse. Slutresultatet bliver dog det samme – at vindmølledriften bliver tilpasset eventuelle flagermus i området. 

Projektet vil blive opgivet helt, medmindre det i den nærmeste tid viser sig muligt at fortsætte projektet i en anden form. Indtil da vil flagermustællingen, som er et krav for at opnå en ny etableringstilladelse, og som har været i gang siden august 2023, fortsætte.

Læs også: HOFORs investering i Øresunds-havvindprojekt bliver sat i bero

 

Brug for vindmøller i Øresundsregionen

I de kommende år vil behovet for grøn strøm stige betragteligt i Øresundsregionen. På begge sider af sundet går befolkningstallet op, og samtidig skal vi bruge stadig større mængder strøm til at lade elbiler op, opvarme boliger med elektriske løsninger og producere fremtidens mere bæredygtige brændstoffer til den tunge transport. Det kræver en kraftig udbygning af vedvarende energiløsninger.

Aflandshage Vindmøllepark vil med en samlet effekt på op til 300 MW kunne producere strøm, der svarer til omkring 300.000 husstande i Øresunds-regionens forbrug. Vindmøllerne kan være i fuld drift i 2026.

Fakta om Aflandshage-møllerne

  • Vi ønsker at opstille 26 havvindmøller med en totalhøjde på cirka 220 m til den øverste vingespids – og en rotordiameter på op til 200 m.
  • Hver mølle har en effekt på 11 MW. Med møllernes såkaldte boost-funktionen giver det en samlet effekt på op til 300 MW.
  • Møllerne vil blive sat op på fundamenter, der står på havbunden omgivet af store sten – et kunstigt stenrev, der kan fremme havbiologien i Øresund og Køge Bugt.
  • Møllernes opstillingsmønster er optimeret i forhold til vindretning og vindforhold, så produktionen af strøm kan blive størst mulig.
  • Placeringen af vindmølleparken er udvalgt efter en nøje afvejning, hvor der blandt andet er taget hensyn til afstand fra kysten, nærliggende Natura 2000-områder, skibstrafikken i Øresund samt lufttrafikken i den nærliggende lufthavn.
  • Møllerne bliver opført efter ’Åben Dør’-princippet. Det betyder, at det er et projekt, som HOFOR selv har foreslået, og at vindmølleparken bliver opført uden tilskud fra staten.

Miljøkonsekvensrapport og visualiseringer

Miljøundersøgelsen skal opdateres, efter at Energiklagenævnet har hjemsendt Aflandshage Vindmøllepark til fornyet behandling. 

Den oprindelige miljøundersøgelse, der blev godkendt af Energistyrelsen i 2022, er udført af professionelle rådgivningsfirmaer. Den omfatter vindmøllernes påvirkning af miljø, natur, dyreliv, fiskeri, sejlads, lufttrafik, landskab samt øvrige relevante samfunds- og erhvervsinteresser. Forundersøgelsesområdet omfatter også en korridor fra vindmølleparken til kabler, som kan føre strømmen i land ved i Hvidovre Kommune.

Der er desuden lavet en omfattende samling af visualiseringer, så man kan danne sig et indtryk af vindmøllerne visuelle påvirkning, herunder også både 360 graders-visualiseringer og video-visualiseringer.

Se miljøkonsekvensrapport og visualiseringer for Aflandshage Vindmøllepark

Stort flertal af borgerne bakker op

Der er solid folkelig opbakning til nye vindmølleparker i Øresund. Det viser en stor undersøgelse, som Megafon har lavet i 2021.

Se Megafons undersøgelsesresultater for Aflandshage Vindmøllepark

Erstatning for værditab og køberet

Som nabo med udsyn til møllerne kan man være berettiget til erstatning for værditab på sin bolig. Fristen for at søge om erstatning for værditab er dog overskredet. Den uafhængige taksationsmyndighed behandler nu de ansøgninger, der er kommet ind.

Som borger i én af de tilstødende kommuner har ret til at købe andele i vindmøllerne på Aflandshage. Køberetsordningen gælder borgere i kommuner, der ligger inden for 16 km fra vindmølleparken, altså Dragør, Tårnby, Hvidovre og Stevns Kommune.

Læs mere om dine rettigheder som nabo her

Socialt ansvar i udbud

HOFOR har et ønske om, at vores leverandører anvender lærlinge i videst muligt omfang.

Læs mere om socialt ansvar i udbud her

Kontakt

Har du spørgsmål om Aflandshage vindmølleprojektet, er du velkommen til at kontakte HOFOR Vind på mail:

aflandshage@hofor.dk