Skjult FaceBook tracking ikon Aflandshage Vindmøllepark - HOFOR

HOFOR arbejder på at opføre Aflandshage Vindmøllepark i det sydlige Øresund – for at imødekomme Øresundsregionens stigende behov for CO2-fri strøm.

HOFOR ønsker at opføre to nye havvindmølleparker i Øresund. Den ene park, Aflandshage, ligger cirka 10 km fra Amagers sydspids.

Aflandshage kan levere store mængder CO2-neutral strøm, cirka hvad der svarer til strømforbruget i omkring 300.000 husstande i Øresundsregionen.

Læs mere om HOFORs planer om havvindmøller i Øresund

Fakta om Aflandshage-møllerne

Vi forventer at opstille mellem 26 og 45 havvindmøller, afhængigt af møllestørrelsen. Jo større møller, jo færre vil der være. Møllernes totalhøjde bliver 210-220 m til den øverste vingespids – med en rotordiameter på op til 200 m.

Hver mølle har en effekt på mellem 5,5-11 MW. Samlet effekt op til 300 MW.

Møllernes opstillingsmønster bliver optimeret i forhold til vindretning og vindforhold, så produktionen af strøm kan blive størst mulig.

Placeringen af vindmølleparken er udvalgt efter en nøje afvejning, hvor der blandt andet er taget hensyn til afstand fra kysten, nærliggende Natura 2000-områder, skibstrafikken i Øresund samt lufttrafikken i den nærliggende lufthavn.

Møllerne bliver opført efter ’Åben Dør’-princippet. Det betyder, at det er et projekt, som HOFOR selv har foreslået, og at vindmølleparken ikke bliver støttet økonomisk med offentlige midler.

Hent folder om Aflandshage Vindmøllepark (pdf)

Miljøkonsekvensrapport og visualiseringer

HOFOR begyndte analysearbejdet i 2011. I 2019 fik HOFOR tilladelse af Energistyrelsen til at undersøge, om de to havmølleparker kan etableres.

Forundersøgelserne bliver udført af professionelle rådgivningsfirmaer og omfatter undersøgelser af vindmøllernes påvirkning af miljø, natur, dyreliv, fiskeri, sejlads, lufttrafik, landskab samt øvrige relevante samfunds- og erhvervsinteresser.

Der er desuden lavet en omfattende samling af visualiseringer, så man kan danne sig et indtryk af vindmøllerne visuelle påvirkning, herunder 360 graders-visualiseringer.

Se miljøkonsekvensrapport og visualiseringer her

Forundersøgelsesområdet omfatter også en korridor fra vindmølleparken til kabler, som kan føre strømmen i land ved Avedøreværket på Avedøre Holme.

Erstatning for værditab og køberet

Som nabo med udsyn til møllerne kan du måske være berettiget til erstatning for værditab på din bolig.

Læs mere om værditabsordningen på Energistyrelsens hjemmeside

Det kan også være, at du som borger i én af de tilstødende kommuner har ret til at købe andele i vindmøllerne på Aflandshage. Køberetsordningen gælder borgere i kommuner, der ligger inden for 16 km fra vindmølleparken.

Læs mere om køberetsordningen på Energistyrelsens hjemmeside

Offentlig høring og informationsmøde

Den offentlige høring af projektet begynder mandag 29. november 2021 – og løber til 20. februar 2022. Her er det muligt at komme med høringssvar om miljøundersøgelserne og resultaterne.

I forbindelse med den offentlige høring af Aflandshage-projektet, bliver der 12. januar 2022 afholdt et informationsmøde. For at sikre, at så mange som muligt fra et stort geografisk område kan deltage, bliver mødet afholdt digitalt.

Læs mere om informationsmødet om Aflandshage Vindmøllepark 12. januar 2022

Høringssvar skal indsendes til Energistyrelsen på mail til open-door@ens.dk

Alternativt med almindelig post til:

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V

Alle høringssvar skal være mærket/navngivet med ’Høringssvar til Aflandshage Vindmøllepark’ og angivet journalnummeret 2019-82725.

Høringsmaterialet kan findes på Energistyrelsens hjemmeside.

Tidsplan for projektet

Hvis myndighederne på baggrund af Miljøkonsekvensrapporten og høringen vurderer, at der kan bygges vindmøller, forventer HOFOR, hvis alt går vel, at møllerne kan stilles op, så de kan producere grøn strøm fra 2025.

Kontakt

Har du spørgsmål om Aflandshage vindmølleprojektet, er du velkommen til at kontakte HOFOR Vind på mail:

aflandshage@hofor.dk