Skjult FaceBook tracking ikon Hvis din kloakstikledning er tilstoppet - HOFOR

Hvis din kloakstikledning er tilstoppet

Hvis din kloakstikledning er tilstoppet, skal du altid starte med at kontakte HOFOR spildevand, som kan fortælle dig, hvordan du skal forholde dig. Reglerne varierer nemlig fra kommune til kommune.

Bor du i Københavns Kommune, skal du i reglen selv tilkalde et privat slamsugerfirma. Her er det nemlig ejendommens ejer, der har ansvaret for at holde stikledningen ren, ikke kun frem til skel, men helt ud til hovedkloakken. Også i Albertslund Kommune er der særlige regler. Dem kan du finde nederst på siden.

Hvis det er hovedkloakken

Uanset hvilken kommune du bor i, bør du kontakte HOFOR, hvis du har grund til at tro, at tilstopningen i stikledningen skyldes, at hovedkloakken er stoppet. Tag f.eks. kontakt til dine naboer. Hvis dine naboer også har en tilstoppet stikledning, kan det være tegn på, at det er selve hovedkloakken, der er stoppet.

Kontakt HOFOR, Spildevand

Det er vigtigt, at du kontakter HOFOR med det samme, hvis du mener, det er på den offentlige del af stikledningen, der er et problem, for det er kun HOFOR, der må sætte reparationsarbejder i gang her.

Drifts- og Kundeteamet kan kontaktes på:
3395 3395
Mandag – fredag kl. 08:30 – 14:30.

HOFORs vagtstation kan kontaktes uden for åbningstid på tlf.:
3888 2424

Ud fra de oplysninger du kan give os, vurderer vi, om det er nødvendigt at komme ud og undersøge problemet nærmere, evt. ved at foretage en tv-inspektion af den offentlige del af stikledningen. På baggrund af denne vil vi vurdere, om kloakken skal repareres.

Grænsen mellem vores og din del af stikledningen

Der er desværre ikke en simpel definition af, hvor grænsen mellem den offentlige og den private del af stikledningen går. Det afhænger i hvert enkelt tilfælde af reglerne for den enkelte kommune og forholdene på stedet.

Undersøgelse og reparation af den offentlige del af stikledningen sker for vores regning. Al vedligeholdelse og reparation af ejendommens øvrige kloaksystem, altså den private del, skal du selv sørge for bliver udført.

Særligt for Albertslund

I 2002 overtog kloakforsyningen ejerskabet af de fleste private kloakker i kommunen, helt frem til sidste brønd inden ejendommen. Spørg HOFOR, hvor afgrænsningen er for din ejendom.

Er kloakkerne på din matrikel blandt dem, der blev overdraget til kloakforsyningen, skal du ikke rekvirere en privat slamsuger, men kontakte HOFOR med det samme.