Skjult FaceBook tracking ikon Vigtig viden om private blødgøringsanlæg - HOFOR

Alle i hovedstadsområdet får blødere vand inden for de kommende år. Hvis du har et privat blødgøringsanlæg derhjemme, har vi nogle generelle råd, du bør følge.  

  • Sørg for at vælge et anlæg, der er officielt godkendt
  • Få løbende kontrolleret vandkvaliteten
  • Vær opmærksom på risikoen for forhøjet natriumindhold  
  • Vær opmærksom på risikoen for tæring af rør 
  • Tjek for eventuel bakterievækst i anlægget

Vælg et godkendt anlæg 

Vi anbefaler, at du vælger et blødgøringsanlæg, der er officielt godkendt, og at du får det installeret af en autoriseret VVS-installatør.

Reglerne kan findes på Retsinformation: Bekendtgørelse om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand 

Installatøren eller leverandøren bør undersøge vandkvaliteten hos det lokale forsyningsselskab for at indstille anlægget korrekt efter vandets lokale hårdhed, natriumindhold og lignende.

Sørg også for, at anlægget har en tilbageløbssikring, der forhindrer, at vandet løber tilbage til ledningsnettet og forurener det. Vi anbefaler, at du får en serviceordning til anlægget, enten af leverandøren eller en autoriseret VVS-installatør, da det sikrer løbende vedligeholdelse og optimal ydeevne.

Få løbende kontrolleret vandkvaliteten

På vores vandværker sikrer vi løbende, at vandet overholder alle lovkrav til god drikkevandskvalitet, men når du har et privat blødgøringsanlæg, er du selv ansvarlig for drikkevandssikkerhed og eventuelle ændringer i vandets kvalitet. Derfor er det vigtigt, at du af en fagperson løbende får kontrolleret vandkvaliteten derhjemme.

Risiko for forhøjet indhold af natrium i dit drikkevand 

Har du et såkaldt ionbytningsanlæg? Hvis anlægget ikke er korrekt indstillet, er der risiko for, at natriumindholdet i vandet overskrider den tilladte grænseværdi, der er i drikkevandsbekendtgørelsen – med andre ord kan der være for meget natrium i vandet, hvilket ikke er ideelt.

Kvalitetskravet til natrium i drikkevand er max 175 mg/l.

Før du beslutter dig for at installere et ionbytningsanlæg, er det vigtigt at undersøge, om det pågældende anlæg kan opretholde denne grænseværdi. På den måde kan du sikre, at dit vand opfylder kvalitetskravene og er sikkert at indtage.

Sådan regner du ud, om dit vand kan holde sig under grænseværdien for natrium:

  • Begynd med at undersøge det lokale niveau af natrium på det vandværk, hvorfra du modtager dit vand.
  • Efterfølgende skal du udregne det ekstra niveau af natrium, som dit private anlæg vil tilføje.
  • Er det samlede resultat af de to tal inden for kvalitetskravet til natrium i drikkevand, som er maksimalt 175 mg pr. liter?

Risiko for at rørene tærer 

Drikkevandsbekendtgørelsen stiller krav om, at vandet ikke må være kalkaggressivt. Det betyder, at vandet ikke må opløse kalk, da det kan skade rørene. For at undgå skader på dine rør bør du undlade at indstille dit blødgøringsanlæg til for lav hårdhed. Risikoen for, at dit vand bliver kalkaggressivt, afhænger også af den lokale vandkvalitet, hvor meget vandets hårdhed reduceres, samt rørenes materiale og kvalitet.

Myndighederne har ikke længere et minimumskrav for drikkevandets hårdhed, men tidligere anbefalinger har været omkring 5-6 hårdhedsgrader. 

Risiko for bakterievækst i dit anlæg 

Hvis dit anlæg ikke er indstillet korrekt eller ikke vedligeholdes ordentligt, kan der opstå risiko for bakterievækst i anlægget. Det er derfor vigtigt, at du sikrer dig, at anlægget bliver tjekket løbende og vedligeholdt korrekt. 

Se hvornår du får blødere vand via vores tidsplan for blødere vand