Skjult FaceBook tracking ikon Priser på spildevand 2024 i Brøndby - HOFOR

Prisen justeres hvert år pr. 1. januar.

Når prisen ændres på et andet tidspunkt, end hvor periodeopgørelserne laves, beregnes forbruget lineært over perioden. Denne beregning anvendes til at fastlægge, hvilket forbrug der skal afregnes til hvilke priser.

Kunder, der kan eftervise et væsentligt anderledes tidsmæssigt forbrugsmønster, reguleres i forhold til de faktiske forhold. Sker der væsentlige ændringer i omkostninger hos Spildevandselskabet, kan det blive nødvendigt at ændre prisen i løbet af året. Her gælder samme regler, som beskrevet ovenfor, for hvordan vi udregner, hvilket forbrug der skal afregnes til hvilke priser.

Pr. 1. januar 2024 er prisen på spildevand i Brøndby følgende:

PriselementKr.
Spildevandstakst30,76
Moms7,69
I alt38,45
Såfremt man aftager over 500 m3 skal man betale nedenstående vandafledningsbidrag for forbruget over 500 m3ekskl. moms (kr./m3)inkl. moms (kr./m3)
500-20.000 m324,6130,76
Over 20.000 m312,3015,38

Ovenstående priser er kun gældende for erhvervskunder tilmeldt trappemodelsordningen.

Se mere her: Trappemodel

Priserne gælder for vandforbrug efter måler, skøn eller oppumpet fra egen boring. Der opkræves dog ikke betaling for vandafledning for ejendomme, der ikke er tilsluttet spildevandsanlæg og virksomheder med et dokumenteret vandforbrug, der ikke afledes. Der kan desuden søges om refusion af spildevandstakst for vand, der på grund af ledningsbrud ikke er ledt til kloak.

Vandprisens sammensætning

En m3 (1.000 liter) koldt vand koster:

PriselementKr.
Vandtakst (Kr./m3)14,57
Vandafgift6,37
Spildevandstakst30,76
Moms12,93
I alt64,63
*

Tilslutningsbidrag

Tilslutningsbidrag betales som udgangspunkt af ejendomme, der ikke tidligere har været tilsluttet eller har betalt tilslutningsbidrag til et offentligt spildevandsanlæg.

Tilslutningsbidrag udgør i 2024 kr. 78.395 kr. inkl. moms pr. boligenhed. For erhvervsejendomme betales 78.395 kr. pr. påbegyndt 800 m2 matrikelareal.

Det går pengene til

Vi beskytter dit grundvand, vedligeholder rørene i jorden, renoverer vandværker, så de kan levere blødere vand og moderniserer kloaksystemet, så vi i fremtiden kan undgå oversvømmelser ved skybrud og kraftig regn.