Skjult FaceBook tracking ikon Gebyrer 2019 – erhverv - HOFOR
Gebyrer for betalingsrestanceBemærkningerBeløb
BetalingsaftaleMomsfritaget100,00
1., 2. og 3. rykkerskrivelse (pr. stk.)Momsfritaget100,00
Inkassoskrivelse, varsel om afbrydelseMomsfritaget100,00
InkassobesøgMomsfritaget225,00
LukkebesøgMomsfritaget375,00
Fogedforretning, inkl. retsafgiftMomsfritaget880,00
Udkørende fogedforretning*Momsfritaget750,00
GenåbningInkl. moms468,00
Ekspres udførelse af genåbning m.v.Inkl. moms337,50
Gebyrer vedr. aflæsning
Kontrolaflæsning foretaget af HOFORInkl. moms337,50
Ekstraordinær aflæsning på kundens foranledningInkl. moms337,50
Gebyr for påmindelse om måleraflæsningInkl. moms81,25
Flyttegebyr ved manglende meddelelseInkl. moms375,00
Gebyr for omskrivning af regning som følge af for sent indsendt aflæsningInkl. moms62,50
Rekvirering af duplikationer (regningskopi)Inkl. moms43,75
Tyverisager, hvor kunden har foretaget indgreb i installationen. Pr. timeInkl. moms1000,00
Gebyrer vedr. måler
Manglende reaktion ved statistikkontrolInkl. moms100,00
Forgæves kørsel ved indgået aftale om målerskiftInkl. moms375,00
Frostsprængt måler/bortkommen målerInkl. momsSe separat prisblad for målere

*) I HOFORs område kører fogeden med taxa, som vi skal betale for, hvorfor vores gebyr skal være højere end standardgebyr.

Gebyrer for test af vandmåler

Her vises gebyrer for test af vandmåler efter kundens anmodning, hvor visningen ligger inden for de acceptable grænser for måleunøjagtighed.
Målerstørrelse Qn:

Gældende for:Inkl. moms.
2,5 m3/h1.987,50
6 m3/h 3.062,50
10 m3/h4.387,50
15 m3/h 8.075,00
40 m3/h9.837,50
65 m3/h11.562,50
150 mmEfter aftale