Skjult FaceBook tracking ikon Enghaveparken - HOFOR

Enghaveparken er blevet renoveret og omdannet til en moderne klimapark, som både har stor rekreativ værdi og kan holde nærområdet tørskoet under skybrud og kraftige regnskyl.

Illustration af Enghaveparken og afspærring i forbindelse med skybrudssikring
Enghaveparken blev ombygget til klimapark fra efteråret 2017 og frem til vinteren 2019. Illustration: TREDJE NATUR, COWI og Platant.

Et grønnere København

Vi har skybrudssikret Enghaveparken og genbruger nu regnvandet

Enghaveparken skulle være mere tryg, sjov og rar at opholde sig i – blandt andet med bedre belysning og mere trygge og moderne rammer til rekreative aktiviteter. Samtidig skulle parken kunne opsamle regnvand efter kraftige regnskyl og skybrud, frem for at regnvandet skulle havne i byens kældre. Derfor blev parken ombygget, og visse områder i parken, fx boldbanen og Rosenhaven, er blevet sænket, så de kan opsamle vand under skybrud.

Det er Københavns Kommune, som har stået for arbejderne på overfladen, mens HOFOR primært har stået for de underjordiske arbejder, herunder etablering af et stort underjordisk regnvandsbassin under Rosenhaven.

Her ses en liste over alle de medvirkede i projektet:

Enghave Klimapark:

Arkitekt: Tredje Natur
Bygherre: Københavns Kommune, Hofor, Områdefornyelsen Vesterbro
Rådgiver: COWI og Platant
Entreprenør: Hoffmann
Betonproducent: Gammelrand Beton og nor|DC, Wewers

Vi sparer på vandressourcerne

Det underjordiske regnvandsbassin, som består af fem lange rør på hver 100 meter, kan løbende opsamle regnvand fra tagene i Carlsberg Byen. Efter en let rensning kan vandet genbruges til de forskellige vandaktiviteter i Enghaveparken samt forsyne kommunens feje- og vandingsvogne med regnvand, hvorved der spares millioner af liter sundt drikkevand. Projektet understøtter dermed på bedste vis HOFORs vision om at skabe bæredygtige byer.

Se tegningen af det underjordiske bassin og rørledningerne

Med Enghave Klimapark har et eksisterende grønt byrum fået ny værdi og funktion. Den nye park er designet til en million aktive besøgende om året i hundredvis af år. Samtidig skal den sikre en tørskoet bydel. Området opsamler regnvand både i det daglige og ved 100 års-hændelser. Arkitekturen i de nytænkte løsninger og overflader sikrer en æstetisk kvalitet, som gør parken til et attraktivt rekreativt område.

Oversigt over visionen for Enghaveparken

Parken har efter genåbningen modtaget arkitekturprisen Årets Arne for de mange gennemtænkte løsninger, der alle har respekt for helheden og parkens historie.

Kontakt

Vedr. ombygningens første fase (underjordisk regnvandsbassin):
Thomas Scott Lund
Kommunikation, HOFOR
thlu@hofor.dk

Vedr. ombygningens anden fase (parkens overflader):
Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune
Projektleder Peter Lundberg
Hv5f@tmf.kk.dk