Skjult FaceBook tracking ikon Whistleblowerordning i HOFOR - HOFOR

Whistleblowerordning i HOFOR

I HOFOR ønsker vi, at mistanke om alvorlige hændelser bliver undersøgt grundigt. Hvis du har oplysninger om alvorlige overtrædelser af lovgivningen eller andre alvorlige forhold vedrørende HOFOR, kan du derfor indberette overtrædelsen via HOFORs whistleblowerordning. Med denne ordning er det muligt at lave indberetningen anonymt.

Formålet med ordningen er, at alle i fortrolighed kan foretage indberetninger, som screenes af en ekstern, upartisk enhed.

Man kan bruge ordningen, hvis man har begrundet mistanke om overtrædelser af EU-retten inden for en lang række specifikke områder, alvorlige lovovertrædelser eller øvrige alvorlige forhold, som f.eks. kan påføre økonomisk tab eller på anden måde alvorligt skade HOFOR og HOFORs omdømme, eller få betydning for enkeltpersoners liv eller helbred.

Hvis du ikke har en arbejdsmæssig tilknytning til HOFOR, er du ikke omfattet af beskyttelsen i whistleblowerloven.

Hvis du laver en indberetning, der ikke er omfattet af whistleblowerlovens anvendelsesområde, vil du modtage en meddelelse om, at din indberetning ikke behandles nærmere.

Når du indberetter, vælger du selv, om du vil være anonym. Du har mulighed for at oprette en sikker postboks, som en del af indberetningsformularen. Det gør det sikrere og nemmere at kommunikere med os, og du forbliver anonym.

Alle indberetninger bliver behandlet fortroligt.

Gå til indberetningssiden

Du kan også scanne QR-koden for at komme til indberetningssiden:

Om ordningen

Anonymitet

Hvis du ønsker fuld anonymitet, skal du undgå at indberette via:

 • Din arbejdscomputer
 • Internetforbindelsen på arbejdspladsen og lignende arbejdsgiveradministrerede internetforbindelser.

Du skal desuden:

 • tilgå whistleblower-systemet direkte ved at kopiere eller skrive URL-adressen over i en internet-browser, i stedet for at klikke på et link eller scanne QR koden
 • lade være med at skrive dine egne personlige oplysninger, som kan gøre det nemt at identificere dig.

Hvis du ønsker fuld anonymitet og vedhæfter dokumenter, bør du tillige fjerne metadata derfra.

Hvad er omfattet af HOFORs whistleblowerordning?

Ordningen omfatter blandt andet:

 • Konkurrenceret og statsstøtteregler
 • Databeskyttelse
 • Skattelovgivning
 • Moms og Told
 • Forbrugerbeskyttelse
 • Folkesundhed og fødevaresikkerhed
 • Dyrevelfærd
 • Hvidvask og terrorfinansiering
 • Produktsikkerhed og miljøbeskyttelse
 • Offentlige indkøb
 • Grove chikanesager
 • Vand- og energiforsyningskontrakter.

Offentlighedsordning

Oversigt over whistleblowerordning for kalenderåret 2023

Antal indberetningerAfvist jf. § 12Afvist jf. § 20Afsluttet jf. § 21RealitetsbehandletMedført politianmeldelseOverordnet tema
321Den realitetsbehandlede sag vedrører en mistanke om regelbrud i forbindelse med anlægsarbejde.