Skjult FaceBook tracking ikon Prisen på fjernvarme 2017 for erhvervskunder - HOFOR

Prisen på fjernvarme består af en fast del kaldet effektbetaling og en variabel del, som er det målte fjernvarmeforbrug i din bolig.

Fjernvarme leveres enten som vand eller damp. Det er beliggenheden af din bolig, som bestemmer om den forsynes med damp eller varmt vand. Alle mindre boliger som parcelhuse og mindre ejendomme forsynes dog altid med fjernvarme i form af varmt vand.

Effektbetaling

Effektbetaling er betaling for den effekt, der er nødvendig, for at opvarme ejendommen. Effektbetalingen er et fast årligt abonnement, som fastsættes af HOFOR på baggrund af ejendommens størrelse, anvendelse og hvor godt den er isoleret (tilslutningseffekten). Effektbetalingen er uafhængig af forbruget.

Prisen for effektbetaling er 199,78 kr. pr tilsluttet kW pr. år inkl. moms.

Antal kW fremgår af den aftale om fjernvarmelevering, som er indgået for din ejendom.

Energiprisen

Dit reelle forbrug af fjernvarme måles på fjernvarmemåleren, som er placeret ved fjernvarmeanlægget i boligen. Forbruget måles i enten MWh for vandkunder og i m³ for dampkunder.

Afkøling – bonus eller ekstra udgift

For at fjernvarmenettet kan drives så effektivt som muligt, er det vigtigt, at der er en stor temperaturforskel på det fjernvarmevand, som ejendommen modtager, og det som sendes retur. Temperaturforskellen kaldes for ”afkøling”.

Afkølingskravet for 2017 er 33°C.

Hvis afkølingen i ejendommen er op til 5°C højere eller lavere end afkølingskravet, opkræves der ingen ekstra betaling eller udbetales bonus. Er afkølingen over året i gennemsnit over 38°C, udbetales der derimod bonus. Omvendt opkræves der en ekstra betaling, hvis afkølingen i gennemsnit har været under 28°C.

Varmt vandUden moms (kr.)Med moms (kr.)
Effektbetaling (Kr. pr. kW)159,82199,78
Energipris inkl. afgifter (Kr. pr. MWh)529,45661,81
Korrektion for afkøling – bonus/merudgift pr. grader (Kr. pr. MWh)4,245,30
DampUden moms (kr.)Med moms (Kr.)
Effektbetaling (Kr. pr. kW)159,82199,78
Energipris inkl. afgifter* (faktor 0,7) (Kr. pr. m3)370,62463,27

*) Energiprisen for damp er fastsat ud fra energiprisen for varmt vand. Omregningsfaktoren mellem MWh (varmt vand) og m3 (damp) er 0,7.

Gældende for:Uden moms (kr.)Med moms (kr.)
Ikke tilbageført fjernvarmevand/damp (kr. pr. m3)53,0066,25
Tilslutningspris (inkl. én stikledning pr. matrikel indtil 20 meter samt energimåler)Uden moms (Kr.)Med moms (Kr.)
Fast del7.6009.500
Variabel del (Kr./kW)28,0035,00

Ved nye stikledninger over 20 meter og ekstra stikledninger opkræves enhedsomkostninger efter følgende tabel:

Kælderledninger (pr. meter dobbeltrør)Uden moms (kr.)Med moms (kr.)
Dimension ø27 mm1.6002.000
Dimension ø34 mm1.8002.250
Dimension ø48 mm1.9002.375
Dimension ø60 mm2.1002.625
Dimension ø70 mm2.4003.000
Dimension ø89 mm2.7003.375
Dimension ø114 mm3.1003.875
Præisolerede rør i jord (pr. meter dobbeltrør)Uden moms (kr.)Med moms (kr.)
Dimension ø18 mm2.2002.750
Dimension ø22 mm2.2502.813
Dimension ø28 mm3.6004.500
Dimension ø35 mm4.1005.125
Dimension ø42 mm4.3005.375
Dimension ø54 mm4.8006.000
Dimension ø70 mm5.0006.250
Dimension ø89 mm6.2007.750
Dimension ø114 mm7.3009.125

For større ledninger end angivet ovenfor samt dampledninger fastsættes priser individuelt, ligesom der gælder særlige priser for forurenet jord.

Ekstra energimålere ved yderligere stikledninger (kr. pr. måler)Uden moms (kr.)Med moms (kr.)
5.7007.125

Ved fraskæring og omlægning betales de faktiske udgifter til afbrydelse eller omlægning af stikledning ved hoved-/fordelingsledning, nedtagning af måler samt fjernelse af andet udstyr, der tilhører HOFOR.

Afprøvning af måler, inkl. nedtagning og opsætning, efter kundens anmodning, hvor målerens registrering er korrekt*Uden moms (kr.)Med moms (kr.)
15 mm – 30 mm1.5111.889
40 mm – 50 mm2.3002.875

* Afprøvning af målere større end 50 mm måler, samt alle damp- og kondensatmåler, inkl. nedtagning og opsætning, efter kundens anmodning, hvor målerens registrering er korrekt sker efter særskilt regning.

Udtag for data fra afregningsmåler i varmecentral (M-busprotokol med timeværdier):Uden moms (kr.)Med moms (kr.)
Etableringsomkostninger3.0003.750
Årligt abonnement600750