Skjult FaceBook tracking ikon Digital styring af fjernvarmetemperatur - HOFOR

Lavere fremløbstemperatur på vandet i fjernvarmenettet bliver mere og mere vigtigt. Lav fremløbs- og returtemperatur er afgørende for, at fremtidens klimavenlige varmepumper kan virke effektivt.

Derudover betyder lavere temperatur i fjernvarmenettet, at varmetabet til den omkringliggende jord bliver mindre – og det betyder et formindsket brændselsforbrug og dermed en klimamæssig- og økonomisk gevinst for alle.
Den perfekte fremløbstemperatur fastsættes således, at alle kunder i nettet modtager lige nøjagtigt varme nok til at klare udendørs-temperaturen og til at dække deres behov for varmt vand. Og ikke en grad ikke mere end det!

Derfor undersøger HOFOR, hvordan fremløbstemperaturen kan blive optimeret yderligere.

Det ene led i arbejdet handler om bedre vejrprognoser, hvor data fra relevante udbydere som DMI suppleres med helt lokale vejrmålinger. Der kan nemlig være betydelige forskelle i målt vejrdata inden for kommunegrænsen.

Kort, der viser lokale målte fjernvarmetemperaturer i Tingbjergområdet.
Skærmbillede fra den nyudviklede digitale løsning. De fire kasser med tal viser den faktiske målte temperatur i fjernvarmenettet, målt ved hjælp af kundernes fjernaflæste måler, samt effekten på Tingbjerg Vekslerstation (TBW). Bemærk, hvordan hele Tingbjerg reelt er bygget for enden af en vej. Rent geografisk og varmenet-mæssigt er området derfor ret overskueligt og afgrænset. Desuden er ejendommene veldrevne og gør en indsats for at afkøle fjernvarmevand. Derfor er Tingbjerg ideel til at afprøve nye optimeringsteknologier.

Derudover handler arbejdet om at anvende data fra kundernes nye, fjernaflæste fjernvarmemålere på en ny måde. Ved hjælp af software bliver disse målinger analyseret, og en algoritme sikrer, at det er muligt at fastsætte den optimale fremløbstemperatur på fjernvarmevandet.

En mulig bonus ved dataanalysen er, at det er muligt at blive bedre til at identificere de såkaldte ’dårlige afkølere’. Altså kundeanlæg, som af én eller anden grund ikke udnytter varmen ordentligt og derfor sender alt for varmt vand tilbage i systemet. Høj returtemperatur medfører mere vand i rørnettet, hvilket kræver højere elforbrug for pumperne og skaber flaskehalse i vores fjernvarmenet.

Tidsplan

Projektet begyndte at blive konkret i foråret 2019. Siden er der indsamlet data, blevet opbygget et testsystem og udført test. Målet er nået og et velafprøvet alternativ til vores eksisterende system til optimering af fremløbstemperaturen i fjernvarmenettet er nu taget i brug i Tingbjerg.

Kontaktpersoner

Kim Mygind
27 95 42 64
kimy@hofor.dk

Charles Lainez
27 95 33 32
clai@hofor.dk

Samarbejdspartnere

DTU har bidraget med viden og ekspertise og står bag optimeringsmodellen i systemet. ENFOR er leverandør af softwareløsninger til prognoser og styring/optimering af fremløbstemperaturen. DTU’s optimeringsalgoritme er indarbejdet i ENFORs software (HEATTO).

Tingbjerg Vekslerstation – forsyningsveksler til fjernvarme i området. Varmeveksleren (den kasse, hvorfra der stikker røde stænger ud i billedets nederste område) veksler varme modtaget fra fjernvarmenettet rundt om København.