Skjult FaceBook tracking ikon Digital styring af fjernvarmetemperatur - HOFOR

Lavere fremløbstemperatur på vandet i fjernvarmenettet bliver mere og mere vigtigt. Lav fremløbs- og returtemperatur er afgørende for, at fremtidens klimavenlige varmepumper kan virke effektivt.

Derudover betyder lavere temperatur i fjernvarmenettet, at varmetabet til den omkringliggende jord bliver mindre – og det betyder et formindsket brændselsforbrug og dermed en klimamæssig- og økonomisk gevinst for alle.
Den perfekte fremløbstemperatur fastsættes således, at alle kunder i nettet modtager lige nøjagtigt varme nok til at klare udendørs-temperaturen og til at dække deres behov for varmt vand. Og ikke en grad ikke mere end det!

Vi arbejder med at optimere fremløbstemperaturen på forskellige måder.

I det meste af byen regnes der på hydrauliske modeller time for time, hvilket sørger for, at vi udnytter pumpekapaciteten på vores varmecentraler optimalt i forhold til kundernes samlede varmebehov i den pågældende time. Det gøres ved hjælp af live-målinger af temperatur, tryk, flowhastighed m.m. ved varmecentralerne og ude i nettet.

Beregninger benytter også prognosedata for at kunne nå at justere fremløbstemperaturen, hvis det forventede varmebehov pludselig ændrer sig. Derfor arbejdes der også med at få bedre vejrprognoser, hvor data fra relevante udbydere som DMI suppleres med helt lokale vejrmålinger. Der kan nemlig være betydelige forskelle i målt vejrdata inden for kommunegrænsen.

Et andet optimeringssystem benyttes i Tingbjerg. Her anvendes data fra kundernes fjernaflæste fjernvarmemålere direkte. Ved hjælp af machine-learning bliver målingerne analyseret, og en algoritme sikrer, at det er muligt at fastsætte den optimale fremløbstemperatur på fjernvarmevandet til en given vejrprognose.

Dette er et simplere system og billigere end at etablere dedikerede målepunkter, men det kræver gode forbrugsdata fra kunder med et nogenlunde jævnt varmeforbrug. Altså for eksempel et stort lejlighedskompleks med mange beboere.

Kort, der viser lokale målte fjernvarmetemperaturer i Tingbjergområdet.
Skærmbillede fra den digitale løsning i Tingbjerg. De fire kasser med tal viser den faktiske målte temperatur, målt ved hjælp af kundernes fjernaflæste måler samt effekten på Tingbjerg Vekslerstation (TBW). Bemærk, hvordan hele Tingbjerg reelt er bygget for enden af en vej, hvilket gør området overskueligt og afgrænset rent geografisk og varmenet-mæssigt. Derfor er Tingbjerg ideel til at afprøve nye optimeringsteknologier.

Tidsplan

Vi har arbejdet med temperaturoptimering siden 2013. Projektet i Tingbjerg begyndte at blive konkret i foråret 2019. Siden er der indsamlet data, blevet opbygget et testsystem og udført test. Målet er nået og et velafprøvet alternativ til vores eksisterende system til optimering af fremløbstemperaturen i fjernvarmenettet er nu taget i brug i Tingbjerg.

Kontaktpersoner

Tobias Kristensen
27 95 43 89
tobkri@hofor.dk

Kim Mygind
27 95 42 64
kimy@hofor.dk

Samarbejdspartnere

DTU har bidraget med viden og ekspertise og står bag optimeringsmodellen i systemet i Tingbjerg. ENFOR er leverandør af softwareløsninger til varmebehovs-prognoser og styring/optimering af fremløbstemperaturen i Tingbjerg. DTU’s optimeringsalgoritme er indarbejdet i ENFORs software (HEATTO).

Tingbjerg Vekslerstation – forsyningsveksler til fjernvarme i området. Varmeveksleren (den kasse, hvorfra der stikker røde stænger ud i billedets nederste område) veksler varme modtaget fra fjernvarmenettet rundt om København.