Skjult FaceBook tracking ikon Nyt liv til havvindmøller på Middelgrunden - HOFOR

Nyt liv til havvindmøller på Middelgrunden

HOFOR købte i 2018 halvdelen af den ikoniske havvindmøllepark på Middelgrunden ud for København. Formålet er at levetidsforlænge de ti nordligste møller, så de kan fortsætte med at producere grøn og CO2-fri strøm i op til 25 år endnu. Levetidsforlængelsen er en del af HOFORs vision om at skabe bæredygtige byer. Projektet vil reducere virksomhedens ressource- og CO2-aftryk og bidrage til Københavns Klimaplan.


Levetidsforlængelse af Middelgrunden                   

Siden overtagelsen fra Ørsted i 2018 har HOFOR arbejdet målrettet på at levetidsforlænge vindmølleparken, så den kan driftes i yderligere 25 år frem til 2050.

Møllerne har været i drift i mere end 20 år. HOFOR har derfor fået foretaget grundige undersøgelser, herunder inspektioner over og under vand samt analyser og beregninger, for at vurdere standen af kabler, fundamenter, tårne og hovedkomponenter. Undersøgelserne viser, at møllerne generelt, på trods af de mange driftsår, er i en rigtig god stand.

På baggrund af undersøgelserne har HOFOR besluttet at bibeholde de eksisterende møller og give dem en opgradering, der gør os i stand til at drive dem sikkert i mange år frem. Opgraderingen skal bidrage til, at vi kan drive møllerne mere effektivt og overvåge dem bedre. Derudover vil vi gennemføre en renovering af møllevingerne, som efter mange års drift har været udsat for en del slitage.

Disse opgraderings- og renoveringstiltag vil blive gennemført for at levetidsforlænge HOFORs ti møller på Middelgrunden:

  • Reparation af møllevinger, herunder udbedring af mølleforkanter, udskiftning af Vorex Generatorer og test af lynafledningssystemet på alle 10 møller
  • Opgradering af Turbine Condition Monitoring System (TCM-system) for at forbedre overvågningen af hovedkomponenter
  • Opgradering af overvågnings-, styrings- og kontrolsystem (SCADA)
  • Installation af nyt system til at overvåge hovedlejeforskydning
  • Installation af temperatursensorer på hovedlejer
  • Installation af nyt smøresystem på hovedlejer, krøjesystem og generatorer

Tidsplan for projektet

HOFOR har ansøgt Energistyrelsen om etableringstilladelse og forlængelse af elproduktionstilladelse. Vi forventer at have de endelige tilladelser på plads i løbet af sommeren 2022 og at kunne påbegynde opgraderingen af møllerne i slutningen af 2022.  

Planen er, at vi begynder med at opgradere én af de ti møller i andet halvår 2022 og dernæst de ni øvrige i første halvår af 2023. Vi forventer dermed at have gennemført hele opgraderingen i midten af 2023.


Effektiv ressourceudnyttelse og CO2-besparelser

Ved at forlænge levetiden og fortsætte driften i mange år endnu håber HOFOR, at møllerne kan blive et godt eksempel over for omverdenen på cirkulær økonomi og effektiv udnyttelse af ressourcer.

HOFOR arbejder målrettet med at sikre en bedre udnyttelse af ressourcer og reducere vores klimaaftryk. Hver mølle med fundament består af mere end 2000 tons beton, stål og andre materialer. Ved at genbruge alle de tungeste dele kan vi spare adskillige tusinde tons materialer og dermed CO2, som ellers ville være udledt ved etablering af et nyt anlæg.

Udbud

HOFOR har igangsat et EU-udbud af opgradering af de ti møller samt service af møllerne frem til udgangen af 2025. Udbuddet blev annonceret i juni 2022 via EU-Supply.

HOFOR har et ønske om, at leverandøren anvender lærlinge i videst muligt omfang – og har derfor stillet krav om brug af lærlinge i kontrakten, ligesom HOFOR evaluerer det positivt, jo flere lærlinge der anvendes. Under hensyn til offshore-arbejdets farlighed og det forhold, at arbejdet i vidt omfang kræver specialistviden, har HOFOR under udførelse af kontrakten dog alene stillet krav om, at leverandøren anvender lærlinge på land.

I forhold til udbuddet henvises i øvrigt til leverandørsiderne på hofor.dk

Fakta om Middelgrunden

Middelgrunden Vindmøllepark blev etableret i 2001 og var dengang verdens største havvindmøllepark. Vindmøllerne er placeret i en blød bue i Øresund ud for København og er i dag et vartegn for den grønne omstilling i Danmark og hovedstaden.

Parken består 20 vindmøller på hver 2 MW af typen Bonus B76. De ti nordligste møller ejes af HOFOR, mens de sydligste vindmøller ejes af Middelgrundens Vindmøllelaug.

Parken blev etableret i et samarbejde mellem Københavns Belysningsvæsen og Middelgrunden Vindmøllelaug. Siden etableringen har de ti nordligste møller skiftet ejerskab et par gange. Senest i 2018, hvor HOFOR overtog møllerne fra Ørsted.

Møllerne blev etableret efter ’åben dør-ordningen’, og den oprindelig elproduktionstilladelse udløber med udgangen af 2025.


Kontakt

Har du spørgsmål til Middelgrunden, er du velkommen til at kontakte HOFOR Vind:

Jan-Hendrik Ahrenkilde Wunsch
Sektionsleder, Drift- og Asset Management
janwun@hofor.dk