Skjult FaceBook tracking ikon Dynamiske indkøbssystemer og Kvalifikationsordninger - HOFOR

Dynamiske indkøbssystemer og Kvalifikationsordninger

Dynamiske Indkøbssystemer

HOFOR har pr. 28. oktober 2020 etableret et nyt dynamisk indkøbssystem til anskaffelse af it-ydelser. HOFOR forventer, at hovedparten af standardindkøb af it-produkter og -ydelser vil blive gennemført via miniudbud i indkøbssystemet. Indkøbssystemet omfatter 5 forskellige kategorier, herunder 1: Hardware, 2: Software, 3: Computere og tilhørende udstyr, 4: Konsulentydelser i relation til software samt 5: Konsulentydelser i relation til hardware.

For at du som leverandør kan komme i betragtning til at byde på udbud via indkøbssystemet, skal din virksomhed først prækvalificeres til deltagelse i én eller flere kategorier. Følg vejledningen til prækvalifikation i udbudsbetingelserne, som du finder et link til under afsnittet. HOFOR behandler løbende ansøgninger, og du kan forvente at få svar på din ansøgning inden for 10 dage.

Få adgang til det dynamiske indkøbssystem her

Udbudsbetingelserne for det dynamiske indkøbssystem kan findes her

Kvalifikationsordning for Vandværker

HOFOR A/S har etableret 4 kvalifikationsordninger hvis formål er at etablere lister over kvalificerede entreprenørvirksomheder i forbindelse med udførelse af entreprisearbejder på HOFORs vandværker.
Optagelse på kvalifikationsordningen er ikke ensbetydende med, at virksomheden er garanteret aftaler i HOFOR A/S regi. Optagelse på ordningen medfører, at virksomheden kan blive inviteret til at afgive bud på konkrete udbud inden for fagområderne omfattet af ordningen. Udvælgelsen, blandt de på ordningen optagne virksomheder, der inviteres til at afgive bud, sker på baggrund af en konkret vurdering fra opgave til opgave som nærmere beskrevet i Udbudsbetingelserne.

HOFOR er i gang med en omfattende modernisering af en række af Danmarks største vandværker der forsyner hovedstadsområdet med ca. 50 mio. m3 drikkevand om året. De i alt 6 større regionale vandværker skal nybygges over en periode der strækker sig over de næste ca. 10 år. På nuværende tidspunkt er 3 af vandværkerne udbudt. Kvalifikationsordningerne etableres så de kan anvendes ved gennemførelse af ovennævnte omfattende projektportefølje, samt så de kan anvendes ved gennemførelse af andre endnu ikke planlagte projekter på HOFORs øvrige vandværker.
Moderniseringen omfatter indførelse af ny og tidssvarende teknologi for at fremtidssikre anlæggene, samtidigt med at der indføres central blødgøring af drikkevandet på alle de regionale værker til gavn for forbrugerne i forsyningsområdet.

Materiale vedrørende kvalifikationsordningerne kan hentes via nedenstående links til Udbudsbekendtgørelser i TED-databasen. I udbudsbekendtgørelserne er der link til HOFORs udbudsplatform EU-Supply, hvor materiale om kvalifikationsordningerne kan hentes. Materialet indeholder information om hvorledes ansøgning om optagelse på kvalifikationsordningerne foretages:

Kvalifikationsordning for vandværker. Bygge- og anlægsarbejder
Kvalifikationsordning for vandværker. Proces- og maskinanlæg
Kvalifikationsordning for vandværker. El-installationsarbejder
Kvalifikationsordning for vandværker. Nedrivningsarbejder

Kvalifikationsordning for Teknisk Rådgivning

HOFOR har pr. 8. juli 2021 etableret en ny Kvalifikationsordning til anskaffelse af specialistydelser til understøttelse af behovet for Teknisk rådgivning 2021+.

Kvalifikationsordningens formål er at etablere en liste over kvalificerede Leverandører af teknisk rådgivning på angivne ydelser.

Ordningen har fokus på bredden af virksomheder, herunder SMV, med specialistkompetencer indenfor HOFORs forsyningsområder, og omfatter såvel enkeltstående opgaver som opgaver til understøttelse af HOFORs større projekter.

Kvalifikationsordningen omfatter 7 ydelseskategorier med tilhørende underliggende ydelser. Ansøgere kan søge optagelse på ydelserne indenfor de angivne kategorier. Kategorierne er følgende:

  • Miljø og natur
  • Geologi, geoteknik og hydrologi
  • Hydraulik
  • Energianalyser
  • SRO-implementering og -teknik
  • Landinspektørydelser
  • Bygherrerådgivning (projekter, TURABS, banesikkerhed)

For at du som leverandør kan komme i betragtning til at byde på udbud via Kvalifikationsordningen, skal din virksomhed først prækvalificeres til deltagelse på én eller flere ydelser indenfor de anførte ydelseskategorier.

Opgaverne under ordningen kan være relateret til specifikke forsyningsområder, eller de kan være tværgående i forhold til forsyningsområder.

Optagelse på kvalifikationsordningen er ikke ensbetydende med, at virksomheden er garanteret aftaler hos HOFO

Optagelse på ordningen medfører, at virksomheden kan blive inviteret til at afgive bud på konkrete udbud inden for de angivne ydelser. Udvælgelsen, blandt de på ordningen optagne virksomheder, der inviteres til at afgive bud, sker på baggrund af en konkret vurdering fra opgave til opgave.

HOFOR vil lave udbud på kvalifikationsordningen fra 08.07.2021 indtil HOFOR vælger at lade kvalifikationsordningen ophøre.

Følg vejledningen til prækvalifikation i udbudsbetingelserne, som du finder et link til under afsnittet. HOFOR behandler løbende ansøgninger

Få adgang til Kvalifikationsordningen her

Ydelsesbeskrivelsen for Kvalifikationsordningen findes her

Betingelserne for optagelse på Kvalifikationsordningen findes her