Skjult FaceBook tracking ikon Refusion af vandafledningsbidrag ved skjult rørskade - erhverv - HOFOR

Refusion af vandafledningsbidrag ved skjult rørskade – erhverv

En rørskade eller ren og skær glemsomhed kan resultere i et stort vandforbrug, der kan komme som en grim overraskelse, når du får din regning.

I nogle tilfælde kan du få refunderet en del af dit vandafledningsbidrag, mens det andre gange ikke er muligt. Ansøgningen om refusion skal være HOFOR i hænde senest 1 år efter, at vandspildet er konstateret, og skaden er udbedret.

I disse tilfælde gives ikke refusion:

 • Dit toilet løber eller din vandhane drypper.
 • Du har haft en skjult rørskade, men vandet er løbet i kloakken, f.eks. via gulvafløbet.
 • Du har glemt at lukke for din udendørs vandhane.
 • Du har ikke sikret dit hus for vinteren, så der er sket frostsprængning af dine vandrør.
 • Du har en synlig rørskade.
 • Du fylder vand i swimmingpools og vandbassinger.
 • Du vander din have.
 • Du har en utæt sikkerhedsventil på dit fjernvarmeanlæg.

I dette tilfælde gives der refusion:

 • Du har haft en skjult rørskade, hvor vandet ikke er løbet i kloakken.

Sådan søger du refusion

Du skal sende følgende oplysninger til os på mail:

kundeservice@hofor.dk

 • En beskrivelse af skadesforløbet.
 • Dokumentation for at vandet ikke er løbet til kloak. Det kan være en beskrivelse af skaden fra autoriserede VVS-installatør eller billeder, hvor det fremgår, hvad der er udbedret.
 • En kopi af VVS-regningen for reparation af skaden eller skadesrapport fra forsikringsselskab.
 • 2 nye aflæsninger efter at bruddet er stoppet – aflæsningerne kan fx. tages med en til 2 ugers mellemrum.