Skjult FaceBook tracking ikon Refusion af vandafledningsbidrag ved skjult rørskade - erhverv - HOFOR

Refusion af vandafledningsbidrag ved skjult rørskade – erhverv

En rørskade eller ren og skær glemsomhed kan resultere i et stort vandforbrug, der kan komme som en grim overraskelse, når du får din regning.

Der kan kun gives refusion ved brud på skjulte vandinstallationer i ejendomme til boligformål.

I forbindelse med ledningsbrud, har du mulighed for at få udbetalt refusion af vandprisen. Der er en selvrisiko på 300 m³ pr. ejendom pr. år, ud over normalforbruget.

I nogle tilfælde kan du få refunderet en del af dit vandafledningsbidrag, mens det andre gange ikke er muligt. Ansøgningen om refusion skal være HOFOR i hænde senest 1 år efter, at vandspildet er konstateret, og skaden er udbedret.

I disse tilfælde gives ikke refusion:

 • Dit toilet løber eller din vandhane drypper.
 • Du har haft en skjult rørskade, men vandet er løbet i kloakken, f.eks. via gulvafløbet.
 • Du har glemt at lukke for din udendørs vandhane.
 • Du har ikke sikret dit hus for vinteren, så der er sket frostsprængning af dine vandrør.
 • Du har en synlig rørskade.
 • Du fylder vand i swimmingpools og vandbassinger.
 • Du vander din have.
 • Du har en utæt sikkerhedsventil på dit fjernvarmeanlæg.

I dette tilfælde gives der refusion:

 • Du har haft en skjult rørskade, hvor vandet ikke er løbet i kloakken.

Sådan søger du refusion

Du skal sende følgende oplysninger til os på mail:

kundeservice@hofor.dk

 • En beskrivelse af skadesforløbet.
 • Dokumentation for at vandet ikke er løbet til kloak. Det kan være en beskrivelse af skaden fra autoriserede VVS-installatør eller billeder, hvor det fremgår, hvad der er udbedret.
 • En kopi af VVS-regningen for reparation af skaden eller skadesrapport fra forsikringsselskab.
 • 2 nye aflæsninger efter at bruddet er stoppet – aflæsningerne kan fx. tages med en til 2 ugers mellemrum.

Der gælder samme betingelser for refusion af vandet, som ved refusion af spildevand.

Reglen er iflg. lovbekendtgørelse nr. 962 af 27. juni 2013 af lov om afgift af ledningsført vand § 24 stk. 4.