Skjult FaceBook tracking ikon HOFOR DC A/S - HOFOR

HOFOR DC A/S’ formål er at varetage fjernkølingsvirksomhed samt beslægtet virksomhed.

HOFOR DC A/S har ingen medarbejdere, da drift, vedligeholdelse og administration varetages af koncernens serviceselskab HOFOR A/S.

Andre oplysninger om HOFOR DC:
Adresse:Ørestads Boulevard 35
2300 København S.
CVR nummer:37 11 76 92
EAN nummer:579 000 230 676 1
Tegningsregel:Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, eller af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med et andet bestyrelsesmedlem, eller af bestyrelsens formand i forening med direktøren.
Bestyrelse:Henrik Plougmann Olsen, formand
Charlotte Søndergren, næstformand
Hanne Nørgaard Hansen
Direktion:Gorm Elikofer