Skjult FaceBook tracking ikon HOFOR DC A/S | HOFOR

HOFOR DC A/S’ formål er at varetage fjernkølingsvirksomhed samt beslægtet virksomhed.

HOFOR DC A/S har ingen medarbejdere, da drift, vedligeholdelse og administration varetages af koncernens serviceselskab HOFOR A/S.

Andre oplysninger om HOFOR DC:

Adresse: Ørestads Boulevard 35
2300 København S
CVR nummer: 37 11 76 92
EAN nummer: 579 000 230 676 1
Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, eller af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med et andet bestyrelsesmedlem, eller af bestyrelsens formand i forening med direktøren.
Bestyrelse: Lars Therkildsen, formand
Bjarne Korshøj, næstformand
Jan Kauffmann
Yen Meng-Lund
Lotte Bøjer
Direktion: Jan Kauffmann