Skjult FaceBook tracking ikon Tibberup Kildeplads i Hareskoven - HOFOR

Hos HOFOR har vi renoveret Tibberup Kildeplads i Hareskoven i perioden maj 2021 – december 2023. Renoveringen er sket i tæt dialog med Naturstyrelsen, da arealet er statsskov.

Tibberup Kildeplads, der ligger i Hareskoven, Jonstrup Vang, er én blandt seks kildepladser, der leverer vand til Værket ved Søndersø. Der er indvundet vand fra Tibberup Kildeplads siden 1943.

Der indvindes årligt op til 2,6 mio. m3 grundvand fra Tibberup Kildeplads. Vandet renses på Værket ved Søndersø, som producerer drikkevand til over 135.000 husstande i København og omegn.

Sådan har vi renoveret

Ved renoveringen af Tibberup Kildeplads har vi nedlagt 11 eksisterende boringer/betonbrønde på Gisselfeldengen (blå prikker på kortet nedenfor) og erstattet dem med otte nye boringer/råvandsstationer, der ligger langs den skovvej, som hedder Skelvej (grøn farve på kortet nedenfor)

Figur 1: Oversigtskort med angivelse af den tidligere Tibberup Kildeplads på Gisselfeldengen og den nuværende Tibberup Kildeplads langs Skelvej.

Renoveringen af kildepladsen og flytningen af indvindingsboringerne er sker for at:

  • øge forsyningssikkerheden ved at modernisere indvindingsanlægget.
  • øge drikkevandssikkerheden ved at etablere nye såkaldte råvandsstationer.
  • flytte boringerne højere op i terræn ift. Tibberup Å, så vi i tilfælde af oversvømmelser er sikre på ikke at få blandet rent grundvand og urent overfladevand sammen.
  • undgå anlægsarbejder på Gisselfeldengen, som udgøres af beskyttet natur.

Den nye Tibberup Kildeplads blev idriftsat i juni 2022, og efterfølgende – frem til december 2023 – blev de gamle boringer på Gisselfeldengen sløjfet. Projektet er nu afsluttet.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til projektet, er du velkommen til at kontakte projektleder for Tibberup kildepladsrenovering.

Thorbjørn Ertbølle Olafsson
Projektleder, Kildepladser
+45 27954751
teol@hofor.dk