Skjult FaceBook tracking ikon Vi passer på liv og miljø i området - HOFOR

Vi passer på liv og miljø i området


For et anlægsprojekt som Spangen undersøger vi altid, om det omkringliggende miljø påvirkes væsentligt.

For at kunne designe og bygge bassinerne undersøger vi jordbunden, områdets dyre- og planteliv, analyserer trafikale forhold og behovet for sikkerhedsmæssige foranstaltninger.

Derudover undersøger vi, hvordan vi bedst muligt kan udføre vores arbejde, så det liv og de borgere, der lever og bor i området, forstyrres mindst muligt.   

Læs, hvad det betyder for dig, når vi bygger

Vi er meget opmærksomme på, at træer og beplantning i området kan blive påvirket af vores anlægsarbejder, og vi har et stort fokus på fx flagermus og deres aktiviteter.

Sammen med myndighederne beslutter vi, hvordan vi kan beskytte naturen, og vi designer projektet, så dyr, planter og andre beskyttelsesinteresser ikke påvirkes af projektet i væsentlig grad. 

Som en del af forundersøgelserne foretager vi en række geotekniske boringer, der skal gøre os klogere på, hvordan undergrunden og grundvandet er, der hvor vi planlægger at bygge bassinerne. Nogle steder borer vi ned til godt 60 meters dybde og kommer igennem ler, sand og kalk. Boringerne i kalken er den mest støjende del af arbejdet og kan tage op til 2-3 timer.