Skjult FaceBook tracking ikon Fjenneslev Solcellepark ved Sorø - HOFOR

HOFOR vil i samarbejde med Stiftelsen Sorø Akademi opføre et solcelleanlæg mellem Sorø og Ringsted, der kan forsyne op til 50.000 husstande med grøn strøm.

Solcellepanelerne kan stilles op som i eksemplet på billedet,
og der kommer beplantning langs kanterne for at hindre indkig og bevare områdets grønne præg.

HOFOR og Stiftelsen Sorø Akademi ønsker sammen at opføre en af landets største solcelleparker på i alt ca. 140-190 MWp installeret effekt, hvilket svarer til ca. 40-50.000 husstandes forbrug af strøm.

Solcelleparken skal udvikles og ejes af HOFOR og opføres på 250 hektar jord, som Stiftelsen Sorø Akademi ejer nord for Fjenneslev og Vestmotorvejen ved Sorø.

Kortet nedenfor viser hvor solcelleparken skal placeres:

Solcelleparken skal opføres på marker, som Stiftelsen Sorø Akademi ejer, nord for Vestmotorvejen og Fjenneslev mellem Sorø og Ringsted. Området er markeret med rødt.

Stiftelsen Sorø Akademi ejer i alt ca. 5.000 ha jord med landbrug og skovbrug i området omkring Sorø Akademi. Dermed vil ca. 5% af jorden blive udlagt til grøn energiproduktion.

Lokalplan og kommuneplantillæg for solcelleparken ved Fjenneslev er vedtaget

Sorø Kommunalbestyrelse har 13. oktober 2021 endeligt vedtaget Lokalplan SK 66 og Kommuneplantillæg 1-21 – solcellepark ved Fjenneslev.

Orienteringsmøde den 19. maj 2021

Onsdag d. 19. maj kl. 19.00-21.00 afholdt HOFOR et lovpligtigt orienteringsmøde om projektet. Mødet blev afholdt digitalt grundet den pågående COVID-19-pandemi og de restriktioner for forsamling, som følger deraf. Mødet blev afholdt sammen med Stiftelsen Sorø Akademi, og projektrådgiver, som informerede om de påvirkninger, naboer til projektet kan forvente.

Der var på mødet også deltagelse fra Sorø Kommune og fra Energistyrelsen, som informerede om reglerne for erstatning for værditab på beboelsesejendomme samt nære naboers mulighed for salgsoption og VE-bonus.

Borgere, der bor inden for 1,5 km fra solcellerne, havde fået en mødeinvitation i deres e-Boks (eller med post ved fritagelse).

Klik på nedenstående links for at se materiale:

Der var 17 borgere, som deltog på mødet, da der var flest som fulgte med.  Man kan læse samtlige spørgsmål og svar fra mødet via nedenstående link:

23 spørgsmål og svar fra mødet samt svar på indkomne skriftlige spørgsmål

Mødet blev også optaget på video, men optagelsen er uheldigvis blevet ramt af en teknisk fejl, så den første del af mødet ikke er med. Den del af videooptagelsen, som er tilgængelig, kan ses ved at klikke på nedenstående link. Man kommer ind midt i spørgerunden til miljøpåvirkningerne. (Der er ikke behov for at downloade særlige programmer for at kunne se optagelsen).

Klik her for at se optagelsen af det digitale orienteringsmøde 

De oplæg som blev præsenteret i begyndelsen af mødet kan ses ved at trykke på link herunder:

Hvis man som interesseret har spørgsmål, er man velkommen til at kontakte:

Benedicte Voltelen, projektleder
bevolt@hofor.dk.

VE-ordningerne

Den 1. juni 2020 trådte en række nye ordninger, der sikrer rettighederne for naboer til vedvarende energi-projekter, i kraft – de såkaldte VE-ordninger. De i alt fire ordninger omfatter også projektet ved Fjenneslev. Der er lavet vidensblade for de tre af ordningerne, som kan ses ved at trykke på links herunder:

VE-bonus søges hos HOFOR. Ansøgningsskema hertil vil blive fremsendt som en del af orienteringsmateriale fra Energistyrelsen, som sendes til borgernes e-boks.

Se mere information om ordningerne på:

Energistyrelsens hjemmeside 

Effektivt supplement til vind

Som Danmarks største forsyningsselskab går HOFOR foran i den grønne omstilling og ønsker aktivt at bidrage til at nå Danmarks ambitiøse målsætning om at reducere CO2-udledningen med 70 procent inden 2030.

Solenergi udgør i dag en konkurrencedygtig grøn energikilde, som er et effektivt supplement til HOFORs vindmølleparker. HOFOR sætter derfor stor pris på aftalen med Stiftelsen Sorø Akademi og ser frem til et godt og langsitet samarbejde.

Stiftelsen Sorø Akademi er også tilfredse med aftalen.

”Vi er glade for at kunne bidrage til den grønne omstilling ved at udlægge en del af vores jord til grøn energiproduktion i form af en solcellepark i samarbejde med HOFOR, – en energiaftager i første led, som vi ser som en kompetent og langsigtet samarbejdspartner”, siger Jens Kristian Poulsen, direktør i Stiftelsen Sorø Akademi

Hensyn til naturen

Parterne bag projektet lægger vægt på, at det naturlige grønne præg i området skal bevares.

Der vil derfor komme grøn beplantning langs kanterne af solcelleparken, som hindrer indkig, og der vil blive etableret faunapassager, som tillader vildtets frie bevægelighed.

Desuden vil der blive gjort plads til, at græs og vilde blomster m.v. kan vokse i området, så biodiversiteten sikres og endog styrkes.

Her ses solcelleparken visualiseret fra broen på Brohusevej efter tilvoksning af randbeplantning. Der bliver tale om meget begrænset indkig fra omgivelserne, herunder fra motorvejen.

Kontakt

Bo Fisker Pedersen, HOFOR
bopede@hofor.dk