Skjult FaceBook tracking ikon Infomøde 4. oktober 2023 om vindmøller ved Kratlund - HOFOR

Projektet er sendt i 8 ugers offentlig høring. Se forslag til lokalplan og kommuneplantillæg samt øvrige høringsdokumenter på Ikast-Brande Kommunes hjemmeside

I forbindelse med den aktuelle høring er der afholdt et borgermøde for alle interesserede onsdag 4. oktober på Hotel Dalgas i Brande.

På mødet gennemgik Ikast-Brande Kommune høringsprocessen. HOFOR og Eurowind redegjorde for projektets betydning for de omkringliggende beboelsesejendomme, og Energistyrelsen redegjorde for reglerne om erstatning for værditab på beboelsesejendomme som følge af projektet (Værditabsordningen) samt nære naboers mulighed for at få salgsoption og skattefri VE-bonus.

Du kan downloade det relevante materiale i forbindelse med infomødet her:

Præsentation_Ikast Brande Kommune og Nytteland om høringsproces og miljøvurdering

Præsentation_Energistyrelsen om rettigheder som nabo

Præsentation_Eurowind og HOFOR om særlige ordninger for naboer

Skriftlig meddelelse om vindmøller ved Kratlund

Orienteringsmateriale om vindmøller ved Kratlund

Oversigtskort over vindmøller ved Kratlund

Vidensblad – Værditabsordningen

Vidensblad – Salgsoptionsordningen

Vidensblad – VE-bonusordningen