Skjult FaceBook tracking ikon HOFOR Bygas P/S - HOFOR

HOFOR Bygas P/S er det selskab, der ejer ledningerne og anlæggene, som gør det muligt at forsyne vores kunder med bygas.

HOFOR Bygas P/S har ingen medarbejdere, da al drift, vedligeholdelse og administration mv. varetages af koncernens serviceselskab HOFOR A/S.

Andre oplysninger om HOFOR Bygas P/S:
Binavn: Selskabet hed tidligere KE Bygas P/S, hvilket i dag er selskabets binavn.
Adresse: c/o HOFOR A/S
Ørestads Boulevard 35
2300 København S
CVR nummer: 26 08 57 99
EAN nummer: 579 000 168 666 6
Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, eller af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med et andet bestyrelsesmedlem, eller af bestyrelsens formand i forening med direktøren eller af en komplementar.
Bestyrelse: Henrik Plougmann Olsen, formand
Charlotte Søndergren, næstformand
Hanne Nørgaard Hansen
Direktion: Gorm Elikofer