Skjult FaceBook tracking ikon Meld lejerskifte for erhvervslejemål - HOFOR

Meld lejerskifte for erhvervslejemål

Ejer I en erhvervsejendom, som I lejer ud, så har vi brug for en aflæsning og nogle forskellige oplysninger, når I får en ny lejer.

Gaskunde

Skal jeres lejer betale gasregningerne direkte til HOFOR, skal vi bruge en aflæsning af gasmåleren i forbindelse med lejemålets begyndelse.

Hvis måleren er fjernaflæst, behøver I kun at oplyse datoen for lejemålets begyndelse.

Vi har brug for følgende oplysninger om lejer:

 • Navn på lejer
 • CVR-nummer
 • Fakturamail eller EAN-nummer
 • Mailadresse til aflæsningskort
 • Kontaktperson.

I kan benytte Tastselv Service, når I skal give os oplysningerne.

Læs mere om aflæsning af vand, gas eller varme

Varmekunde

Som ejer hæfter I for varmeforbruget, men vi kan tilbyde at sende regningerne direkte til jeres lejer.

Hvis lejeren ikke betaler regningen, sender vi rykkere til jer, så I har mulighed for at afværge lukning af varmen.

Vi udarbejder ikke en opgørelse i forbindelse med et lejerskifte.

Et direkte kundeforhold med HOFOR

Har I aftalt, at lejer betaler for varmeforbruget, kalder vi det et direkte kundeforhold.

Et direkte kundeforhold med HOFOR betyder, at vi afregner og kommunikerer direkte med jeres lejer. Det betyder også, at I ikke bliver informeret ved manglende betaling, inkasso og afbrydelse af forsyningen, selvom I er ejere.

Begge parter – både ejer og lejer, skal skrive under på, at lejeren indgår i et direkte kundeforhold med os.

Hent ejer- og lejeraftale om et direkte kundeforhold

I skal lave en ny aftale hver gang, der kommer en ny lejer. Send den underskrevne aftale til Kundeservice:

Send en mail til kundeservice@hofor.dk

Vi har brug for følgende oplysninger om lejer:

 • Navn på lejer
 • CVR-nummer
 • Fakturamail eller EAN-nummer
 • Mailadresse til aflæsningskort
 • Kontaktperson.

Vandkunde – der er ikke nogen separat vandmåler i lejemålet

Som ejer hæfter I for vandforbruget, men vi kan tilbyde at sende regningerne til jeres lejer.

Hvis lejeren ikke betaler regningen, sender vi rykkere til jer som ejere, så I har mulighed for at afværge lukning af vandet.

I forbindelse med lejerskift, udarbejder vi ikke en opgørelse.

Vi har brug for følgende oplysninger om lejer:

 • Navn på lejer
 • CVR-nummer
 • Fakturamail eller EAN-nummer
 • Mailadresse til aflæsningskort
 • Kontaktperson.

I kan benytte Tastselv Service, når I skal give os oplysningerne.

Vandkunde – der er en vandmåler i lejemålet

Hvis der er en vandmåler i lejemålet, og den opfylder betingelserne i vores leveringsbestemmelser for vand punkt 9.12, sender vi aflæsningskort, regninger og rykkere til jeres lejer.

Vi skal have en aflæsning ved lejemålets begyndelse. Ud over det har vi brug for følgende oplysninger om lejer:

 • Navn på lejer
 • CVR-nummer
 • Fakturamail eller EAN-nummer
 • Mailadresse til aflæsningskort
 • Kontaktperson

Se leveringsbestemmelser for vand

Spildevandskunde

Som ejere hæfter I for spildevandsandelen af en regning, hvis regningen ikke bliver betalt. Se evt. vores leveringsbestemmelser (betalingsvedtægter) for spildevand punkt 12.

Se leveringsbestemmelser (betalingsvedtægter) for spildevand

Tilmelding til Betalingsservice

Ønsker jeres lejer at tilmelde kontoen til Betalingsservice, skal vi bruge CVR-, registrerings- og kontonummer.

Lejer kan tilmelde aftalen via Tastselv Service.

Sådan tilmelder lejer en aftale til Betalingsservice

Kan vores lejer stå som kunde og betale direkte til jer for vand?

Nej. Vi har ikke mulighed for at indgå i et direkte kundeforhold med jeres lejer omkring vand, da det er SKAT og ikke os, der opkræver en eventuel restance. SKAT opkræver restancen efter, at vandforsyningen er lukket. Det er også SKAT, der tager pant i ejendommen, hvis det bliver nødvendigt.