Skjult FaceBook tracking ikon Til lodsejere - HOFOR

HOFOR samarbejder med lodsejere i hele landet. I HOFOR har vi mange års erfaring med mere bæredygtige energiløsninger og en voksende portefølje af vindmøller og solcelleanlæg, der leverer grøn strøm til lokalområdet og hele Danmark.

Sammen om den grønne omstilling

For at vi kan realisere vores klimaambitioner, er HOFOR altid interesseret i at samarbejde med lodsejere, som har et passende jordstykke til leje. Som lodsejer kan et samarbejde med HOFOR være en stabil indtægt, baseret på fremtidens mest værdifulde afgrøde – grøn energi. Er du interesseret i at udleje din jord til os, hører vi meget gerne fra dig.

Kan min jord bruges?

Om et stykke jord er egnet til vindmøller eller solceller afhænger af en helhedsvurdering af området. Ved relevante henvendelser om leje af jord, undersøger HOFOR lokale forhold som fx beskyttet natur, muligheder for nettilslutning, kapacitetspotentiale og produktion.

Når vi undersøger din jord for muligt samarbejde, vil disse faktorer være et plus:

 • Regulært og symmetrisk jordstykke
 • Geografisk placering og nærhed til transformerstation
 • Afstand fra beskyttede naturområder og andre historiske områder.

Krav til solceller

 • Minimum 40 hektar jord, eventuelt i samarbejde med én eller flere naboer
 • Mulighed for at udleje din jord i 30 år.

Krav til vindmøller

 • Plads til mindst 3 møller, på egen mark eller i samarbejde med naboer

Kontakt os for mere information

Bent Jørgensen
Sektionsleder – Landvind & Sol
benjor@hofor.dk

Anton Elbæk
Projektudvikler – Solcelleparker
antelb@hofor.dk

Hvorfor samarbejde med HOFOR?

I HOFOR har vi stor erfaring med vedvarende energiprojekter. Vi udvikler og drifter selv vores anlæg, så du kan være sikker på kvaliteten og det langsigtede samarbejde.

I HOFOR bestræber vi os på at være åbne, hjælpsomme og troværdige. Som opstillere af energiløsninger er vi afhængige af et godt samarbejde med både lodsejere og de lokale kommuner. Samarbejdet bygger på, at vi som projektudviklingsselskab imødekommer interessenter og engagerer os i lokalområdet.

Vi bestræber os på:

 • Altid at stå til rådighed for spørgsmål om vores projekter
 • Altid at inddrage lokalområdet bedst muligt i udviklingsfasen
 • Altid at udvikle vores projekter i tæt dialog med kommunen og øvrige interessenter.

Det siger andre om samarbejdet med os

“Vi er rigtig glade for, at en ansvarlig og seriøs spiller på vindmarkedet overtager virkeliggørelsen af vores vindprojekt. Det bliver en rigtig god løsning, og vi glæder os til at formidle bæredygtig energi til vores gæster.”
– Christoffer Knuth, indehaver af Knuthenborg Safaripark.

”Vores primære interesse og kompetence ligger i udvikling af vores landbrug – og ikke i vindkraft. Derfor har vi valgt at overdrage vores vindprojekt til HOFOR, som har både finansiel og teknisk ekspertise på dette område. Samtidig får vi en stabil indtjening og mulighed for at realisere de udviklingsplaner for vores ejendomme, der oprindeligt var det egentlige formål med vindmølleprojektet. Det, synes vi, er positivt.”
– Christian Nymann og Harald Krabbe, nabo-gårdejerepå Stensgaard og Frederiksdal, Lolland.

Den typiske projektproces

Et typisk projekt tager 2-5 år at udvikle og gennemføre. Projektet gennemgår normalt disse faser:

 • Jordlejekontrakt – optionsaftale på 5-7 år mellem HOFOR og lodsejer
 • Undersøgelser – netkapacitet, beskyttet natur og mulig produktion
 • Tilladelser – ansøgning til kommunen, miljørapport og høringsproces
 • Planlægning og udbud – projektere og finde entreprenører
 • Anlæg – byggeri og idriftsættelse.

Eksempel på et vindmølleprojekt

Vindmølleprojektet Rødby Fjord III på Sydlolland er blevet rejst og sluttet til elnettet i januar 2018. Den første indledende kontakt mellem lodsejere i området og HOFOR blev taget i efteråret 2014.

Projektet består af 8 stk. Vestas V117-3,45/3,6 MW vindmøller, med en forventet samlet årsproduktion på ca. 97.000 MWh. Dette svarer omtrent til elforbruget i 23.000 husstande.

I forbindelse med realiseringen af projektet blev der samtidig nedtaget 10 mindre vindmøller, som alle var mere end 20 år gamle og dermed klar til udskiftning.

Støbning af fundament til én af de 8 møller i Rødby Fjord III Vindmøllepark.

 

De færdige vindmøller i Rødby Fjord III Vindmøllepark – med Østersøen i baggrunden.