Skjult FaceBook tracking ikon Til lodsejere - HOFOR

Vi samarbejder med lodsejere i hele landet. I HOFOR har vi mange års erfaring med mere bæredygtige energiløsninger og en voksende portefølje af vindmøller og solcelleanlæg, der leverer grøn strøm til lokalområdet og hele Danmark.

Sammen om den grønne omstilling

For at vi kan realisere vores klimaambitioner, er vi altid interesseret i at samarbejde med lodsejere, der har passende jord til leje. Et samarbejde med os kan give dig en stabil indtægt baseret på grøn energi. Hvis du overvejer at leje din jord ud til os, vil vi gerne høre fra dig.

Kan min jord bruges?

Det afhænger af flere faktorer, om din jord egner sig til vindmøller eller solceller. Når vi undersøger muligheden for at leje din jord, ser vi på lokale forhold såsom beskyttet natur, nettilslutningsmuligheder, kapacitetspotentiale og produktion.

Når vi vurderer din jord, er disse faktorer vigtige:

 • Regulært og symmetrisk jordstykke
 • Geografisk placering og nærhed til transformerstation
 • Afstand fra beskyttede naturområder og andre historiske områder
 • Særligt krav til solceller: Minimum 40 hektar jord, eventuelt i samarbejde med én eller flere naboer, samt mulighed for at leje din jord i 30 år
 • Særligt krav til vindmøller: Plads til mindst tre møller – på egen mark eller i samarbejde med naboer

Kontakt os for mere information

Bent Jørgensen
Sektionsleder – Landvind & Sol
benjor@hofor.dk

Hvorfor samarbejde med HOFOR?

Vi har stor erfaring med vedvarende energiprojekter og derudover udvikler og drifter vi selv vores anlæg, så du kan både være sikker på kvaliteten og et langsigtet samarbejde.

Vi er afhængige af et godt samarbejde med både lodsejere og de lokale kommuner, og derfor bestræber vi os på at være åbne, hjælpsomme og troværdige. Samarbejdet bygger på, at vi som projektudviklingsselskab imødekommer interessenter og engagerer os i lokalområdet.

Vi bestræber os på:

 • altid at være til rådighed for spørgsmål om vores projekter
 • at inddrage lokalområdet bedst muligt i udviklingsfasen
 • at udvikle vores projekter i tæt dialog med kommunen og andre interessenter

Hvad siger andre om samarbejdet med os?

“Vi er rigtig glade for, at en ansvarlig og seriøs spiller på vindmarkedet overtager virkeliggørelsen af vores vindprojekt. Det bliver en rigtig god løsning, og vi glæder os til at formidle bæredygtig energi til vores gæster.”
– Christoffer Knuth, indehaver af Knuthenborg Safaripark.

”Vores primære interesse og kompetence ligger i udvikling af vores landbrug – og ikke i vindkraft. Derfor har vi valgt at overdrage vores vindprojekt til HOFOR, som har både finansiel og teknisk ekspertise på dette område. Samtidig får vi en stabil indtjening og mulighed for at realisere de udviklingsplaner for vores ejendomme, der oprindeligt var det egentlige formål med vindmølleprojektet. Det, synes vi, er positivt.”
– Christian Nymann og Harald Krabbe, nabo-gårdejere på Stensgaard og Frederiksdal, Lolland.

Den typiske projektproces

Et typisk projekt tager 2-5 år at udvikle og gennemføre. Projektet indeholder normalt følgende faser:

 • Jordlejekontrakt – optionsaftale på 5-7 år mellem HOFOR og lodsejer
 • Undersøgelser – netkapacitet, beskyttet natur og mulig produktion
 • Tilladelser – ansøgning til kommunen, miljørapport og høringsproces
 • Planlægning og udbud – projektere og finde entreprenører
 • Anlæg – byggeri og idriftsættelse

Eksempel på et vindmølleprojekt

Vindmølleprojektet Rødby Fjord III på Sydlolland blev opført og tilsluttet elnettet i januar 2018. Den første kontakt mellem lodsejere i området og HOFOR blev etableret i efteråret 2014.

Projektet består af 8 stk. Vestas V117-3,45/3,6 MW vindmøller, med en forventet samlet årsproduktion på ca. 97.000 MWh. Dette svarer omtrent til elforbruget i 23.000 husstande.

I forbindelse med realiseringen af projektet blev der samtidig nedtaget 10 mindre vindmøller, som alle var mere end 20 år gamle og dermed klar til udskiftning.

Støbning af fundament til én af de 8 møller i Rødby Fjord III Vindmøllepark.

 

De færdige vindmøller i Rødby Fjord III Vindmøllepark – med Østersøen i baggrunden.