Driftsinfo


Her finder du information om planlagte lukninger, større gravearbejder og evt. forsyningssvigt i HOFORs forsyningsområde.

Havarier eller akutte lukninger fremgår ikke altid af kortet. Hvis du ikke kan finde den information, du søger, er du velkommen til at ringe til HOFORs vagtstation på tlf.: 3888 2424

Bemærk venligst, at det ikke er alle browsere der kan vise kortet, og det derfor kan være nødvendigt at opgradere browseren for at kunne se kortet.

Signaturforklaring til kortet
 Markør for Vand Vand,  Markør for fjernvarme Fjernvarme,  Markør for spildevand Spildevand,  Markør for bygas Bygas,  Fjernkøling Fjernkøling,  Markør ved adressesøgning Markør ved adressesøgning

Kortet opdateres hvert 10. minut døgnet rundt.
Bemærk, at markeringernes placering er omtrentlig.

Vejarbejde

Vejarbejde i byen: vi gør det så hurtigt som muligt. Desværre bliver arbejdet nogle gange forsinket.

Læs om HOFORs vejarbejde i byen

Afbrudt vandforsyning

Har din vandforsyning været afbrudt, kan det medføre kortvarig misfarvning af vandet, og at smagen ændres. Det er uskadeligt for dig som bruger.

Læs mere om afbrydelse af vandforsyningen

Afbrudt varmeforsyning

HOFOR kan afbryde varmeforsyningen for at foretage nytilslutninger, ledningsændringer, vedligeholdelse eller reparationer. Afbrydelsen sker så vidt muligt med forudgående varsel. Kortvarige, nødvendige afbrydelser i forbindelse med havari kan dog foretages uden varsel.

Læs mere om afbrydelse af varmeforsyningen

Tilmeld eller afmeld dig SMS-varsler fra HOFOR

I forbindelse med driftsforstyrrelser sender HOFOR ofte SMS-varsler ud til de telefonnumre, der er registreret på adresserne i de berørte områder. Det drejer sig om akutte eller planlagte aflukninger af vandet, vandforurening o.lign.


Vejarbejde
Vejarbejde i byen: vi gør det så hurtigt som muligt. Desværre bliver arbejdet nogle gange forsinket.

Læs om HOFORs vejarbejde i byen

Ledningsarbejde
Når vi graver for at renovere eller lægge ledninger, har det konsekvenser for trafikken. Vi arbejder så effektivt vi kan for at forstyrre dagliglivet mindst muligt.

Læs om trafikomlægninger ved D. B. Dirchsens Allé i Dragør

Afbrudt vandforsyning
Har din vandforsyning været afbrudt, kan det medføre kortvarig misfarvning af vandet, og at smagen ændres. Det er uskadeligt for dig som bruger.

Læs mere om afbrydelse af vandforsyningen

Afbrudt varmeforsyning
HOFOR kan afbryde varmeforsyningen for at foretage nytilslutninger, ledningsændringer, vedligeholdelse eller reparationer. Afbrydelsen sker så vidt muligt med forudgående varsel. Kortvarige, nødvendige afbrydelser i forbindelse med havari kan dog foretages uden varsel.

Læs mere om afbrydelse af varmeforsyningen

Tilmeld eller afmeld dig SMS-varsler fra HOFOR

I forbindelse med driftsforstyrrelser sender HOFOR ofte SMS-varsler ud til de telefonnumre, der er registreret på adresserne i de berørte områder. Det drejer sig om akutte eller planlagte aflukninger af vandet, vandforurening o.lign.