Skjult FaceBook tracking ikon Hvad sker der ved vandafbrydelser? - HOFOR

Under normale driftsforhold er drikkevandet klart, men afbrydelser af vandforsyningen kan medføre, at vandet farves rødbrunt eller mælkehvidt, og at smagen ændres. Dette er helt uskadeligt for dig som bruger og skyldes de ændrede tryk- og strømningsforhold i vandledningerne på grund af afbrydelsen.

Vandafbrydelse

Eksempler på, hvorfor vandforsyningen afbrydes

  • Vandledningen er afspærret
  • Der udskiftes vandrør, ventiler, stophaner m.m.
  • Der repareres ledningsbrud
  • Der udskiftes vandmåler i ejendommen
  • Der udføres VVS-arbejde i ejendommen

Vandet kan blive misfarvet

Når vandforsyningen lukkes, kan vandet efterfølgende være misfarvet i en kortere periode. Læs herunder om de misfarvninger, der kan forekomme.

Rødbrunt vand

En rødbrun farve skyldes aflejringer af kalk og okker, som frigøres fra rørene, når vandstrømmen stoppes eller ændrer retning. Rødbrunt vand skylles ud af rørene, ved at du lader vandhanen løbe, til vandet er klart igen.

Mælkehvidt vand

En mælkehvid farve skyldes, at der er luftbobler i vandet. Luftboblerne forsvinder af sig selv efter kort tid i glas eller en kande. Mælkehvidt vand skylles ud af rørene, ved at du lader vandhanen løbe, til vandet er klart igen.

Tilstopning af vandinstallationer

Når der igen åbnes for vandet, kan løsrevne partikler fra vandinstallationen, som f.eks. kalk og rustskaller, tilstoppe vandhanerne og få toilettet til at løbe. Partiklerne samler sig tit i vandhanens perlator (filter), som kan skrues af og renses. Inden perlatoren (filteret) skrues på igen, skylles vandinstallationen igennem ved at åbne helt for vandhanen i nogle minutter.

Partiklerne kan også samle sig i filtrene i et badearmatur – eller blandingsbatteri. Der skal lukkes for vandet til armaturet, inden det skrues af, og filtrene renses.

Hvis toilettet løber, efter at vandforsyningen har været afbrudt, kan det være fordi, der sidder partikler i klemme i svømmerventilen, som forhindrer den i at lukke tæt. Der skal lukkes for vandet til toilettet, før svømmerventilen renses.

Dit drikkevand har status som fødevare

HOFOR producerer og håndterer dit drikkevand som en fødevare i overensstemmelse med den internationale fødevarestandard ISO 22000. Dette kaldes også for Dokumenteret Drikkevands Sikkerhed – forkortet til DDS.

Læs mere om ISO-certificering af drikkevand