Skjult FaceBook tracking ikon Bliv klog på drikkevandet - HOFOR

Bliv klog på drikkevandet

På siderne her kan du læse mere om, hvad vandet indeholder, hvordan vi behandler, og hvordan vi beskytter det rene drikkevand.

Sådan producerer vi drikkevandet

Det meste af det grundvand vi pumper op, er så rent, at vi kan bruge det som drikkevand uden at gøre andet end at ilte og filtrere det. Vandet kommer fra 49 kildepladser på Sjælland og 8 bynære kildepladser.

Læs om drikkevandet fra HOFOR


Det indeholder drikkevandet

Fra naturens side indeholder vandet både kemiske stoffer og uskadelige vandbakterier. Vi følger kvaliteten nøje i de 8 kommuner, hvor vi leverer drikkevand.

Læs om drikkevandets indhold


Sådan overvåger vi drikkevandet

I HOFOR overvåges drikkevandskvaliteten i henhold til drikkevandsbekendtgørelsen.

Læs om, hvordan vi overvåger drikkevandet


Sådan beskytter vi drikkevandet

Vi arbejder hver dag med at beskytte vores grundvand. Det sker ved at plante ny skov og lave aftaler om miljøvenlig drift af landbrugsjord tæt ved vores kildepladser.

Læs om, hvordan vi beskytter drikkevandet


Se vandkvaliteten i din kommune

I HOFOR producerer vi drikkevandet på 13 vandværker. Syv store regionale vandværker samt seks mindre lokale vandværker.

Læs om vandkvaliteten i din kommune


Vandets hårdhed

Vandet i HOFORs forsyningsområde er ’hårdt til meget hårdt’.

Læs om vandets hårdhed


Er vandet bæredygtigt?

I HOFOR har vi et mål om at levere 100% CO-neutralt drikkevand inden 2025. Pumperne der bringer drikkevandet op fra undergrunden og frem til vandhanerne kan køre på strøm fra vedvarende energikilder.

Læs om det bæredygtige vand


Drikkevand er en fødevare

I HOFOR ser vi drikkevand som en fødevare. På drikkevandsområdet er vi derfor certificeret i henhold til ISO 22000, som handler om Fødevaresikkerhed. I det daglige arbejde er det implementeret gennem systematisk arbejde med Dokumenteret Drikkevands Sikkerhed (DDS).

Læs om certificering af drikkevand


Godkendelse af materialer i vandbanen

I HOFOR arbejder vi hver dag for at sikre, at det vand, vi leverer til vores kunder, er af den bedste kvalitet. Et af de tiltag vi har igangsat er, at de materialer vi bruger i kontakt med drikkevandet ikke påvirker drikkevandskvaliteten og dermed ikke udgør en sundhedsrisiko for vores kunder.

Læs om materialer i vandbanen


HOFOR er certificeret efter fire ISO-standarder

ISO-standarden er en beskrivelse af den bedste praksis. Hvert år får vi besøg af et eksternt certificeringsbureau, der holder øje med, at vi lever op til standardernes krav på det certificerede område og dermed overholder kravene for at blive certificeret.

Se HOFORs certificeringer