Skjult FaceBook tracking ikon Grønne veje - veje med regnbede - HOFOR

Grønne veje – veje med regnbede


Grønne veje er veje med regnbede. Et regnbed er en løsning, der håndterer regnvandet lokalt. Vejbedene reducerer risikoen for overbelastning af kloakken og oversvømmelser, når der i fremtiden kommer mere regn. På den måde aflaster grønne veje kloaksystemet og er med til at klimasikre byen.

De grønne veje er sammen med alle de andre løsninger som eksempelvis skybrudstunneler og bassiner med til at mindske den mængde regnvand, der ender i kloakkerne. Grønne veje kan reducere behovet for større kloakrør, der kræver et langt større anlægsarbejde i store dele af byen.


Her kan du finde de grønne veje

Her ser du, hvor vi allerede har etableret regnbede, og hvor vi er i gang med det.
Vi samarbejder med private grundejerforeninger

I HOFOR anlægger vi kun regnbede på de veje, hvor vi i samarbejde med den lokale kommune har vurderet, at regnbedene vil være en god løsning. Det skyldes, at regnbedene kun skal anlægges, hvor det giver mening i forhold til vandets vej i området.

Vi tager løbende kontakt til de grundejerforeninger eller vejlaug, hvor det giver mening at anlægge grønne veje.
Kontakt

Lotte Kau Andersen
land@hofor.dk

Samarbejdspartnere

Københavns Kommune