Skjult FaceBook tracking ikon Grønne veje - HOFOR

Grønne veje


Grønne veje er en løsning til at håndtere regnvandet lokalt, så man reducerer risikoen for overbelastning af kloakken og oversvømmelser, når der kommer mere regn. Grønne veje aflaster kloaksystemet, så der er plads til mere vand ved skybrud.

De grønne veje alene kan ikke skybrudssikre byen, men sammen med alle de andre løsninger som fx skybrudstunneler og bassiner er de med til at mindske den mængde regnvand, der ender i kloakkerne. Grønne veje kan betyde, at man kan undgå at grave hele byen op for at lægge større kloakrør.


Her kan du finde de grønne veje


HOFOR samarbejder med private grundejerforeninger

I en treårig pilotperiode fra medio 2019 til medio 2022 skal HOFOR samarbejde med 22 private grundejerforeninger om at etablere vejbede på deres private fællesveje. HOFOR forventer at etablere omkring 150-200 vejbede.

Pilotperioden skal give HOFOR erfaring med de valgte løsninger, processen, samarbejdet, drift og økonomi. I efteråret 2022 vil HOFOR evaluere pilotperioden og udarbejde en plan for det videre arbejde med grønne veje i HOFOR.

HOFOR har ved udgangen af 2021 etableret omkring 230 vejbede i 9 forskellige foreninger. Løsningerne på de grønne veje er typisk vejbede (regnvandsbede i vejarealet) med faskiner under jorden til opmagasinering og nedsivning af regnvandet. Hvor det er muligt, kan fællesarealer omdannes til grønne bassiner for at håndtere mest muligt regnvand.

I Skybrudskonkretiseringen fra 2013 er der i alt afsat 900 mio. kr. til grønne veje i København frem til 2035.


Kontakt

Lotte Kau Andersen
land@hofor.dk

Samarbejdspartnere

Københavns Kommune