Skjult FaceBook tracking ikon Grønne veje - HOFOR

Grønne veje


Grønne veje i hovedstadsområdet

Grønne veje er en måde at håndtere regnvandet lokalt, så man minimerer risikoen for oversvømmelser, når der kommer mere regn. Grønne veje aflaster kloaksystemet, så der er plads til mere vand ved skybrud.

De grønne veje alene kan ikke skybrudssikre byen, men sammen med alle de andre løsninger er det med til at mindske den mængde regnvand, der ender i kloakkerne. Grønne veje kan betyde, at man undgår at skulle grave hele byen op for at lægge større kloakrør.


Her er vi i gang

Kvarteret omkring Rådvadsvej
– opdateres

Her har vi etableret grønne veje

Limfjordsvej
Stenlandsvej
C.J. Frandsens Vej
Kvarteret omkring Dublinvej
Kvarteret omkring Ingolfs Allé

Projektet

I en treårig pilotperiode fra 2019-2021 skal HOFOR etablere 22 projekter på private fællesveje svarende til omkring 150-200 vejbede. Denne pilotperiode skal give HOFOR erfaring med løsningerne, proces, interessenthåndtering, drift og økonomi. Evaluering af pilotperiode og plan for videre arbejde kommer i medio 2022.

HOFOR har etableret de første 100 vejbede i starten af 2020 i seks forskellige foreninger. Løsningerne på de grønne veje er typisk vejbede med faskiner

(regnvandsbede i vejarealet), og hvor det er muligt kan fællesarealer omdannes til grønne bassiner for at håndtere mest muligt regnvand. Andre løsninger kan komme på tale, det kommer an på HOFORs vurdering af den enkelte vej/område.

Der er i alt afsat 900 mio kr. til grønne veje i skybrudskonkretiseringen fra 2013 – det svarer til at bygge 2-3.000 vejbede i København frem til 2035.


Her kan du finde de grønne veje


Kontakt

Lotte Kau Andersen
land@hofor.dk

Samarbejdspartnere

Københavns Kommune