Skjult FaceBook tracking ikon Hvad betyder det for dig, når vi bygger? - HOFOR

Hvad betyder det for dig, når vi bygger?


Som nabo til byggeprojektet vil du opleve støj, støv og vibrationer fra kørsel og maskiner. Vi vil gøre, hvad vi kan for at minimere vores aktiviteter, så vi forstyrrer din dagligdag så lidt som muligt, samtidig med at vi løser vores opgave.

Igennem hele forløbet vil du som nabo blive inviteret til forskellige dialogmøder, hvor du kan få svar på spørgsmål og komme med idéer og input.

Til møderne fortæller vi om projektet fremdrift og aktiviteterne - hvor de udføres, hvor længe de forventes at vare og hvad vi gør for at beskytte omgivelserne mod gener. Det gælder både i forhold til dig som nabo og i forhold til den natur og det rekreative og fredede miljø, som bassinerne skal etableres i. Fx er der lagt planer for afvikling af trafikken til og fra byggepladserne med særligt fokus på sikkerheden omkring naboernes daglige færden. 

Læs om, hvordan vi passer på liv og miljø i området

Der vil blive udarbejdet en miljøvurdering af projektet og i den i forbindelse får du mulighed for at indgive skriftlige høringssvar ved to offentlige høringer – både i den indledende idé- og afgrænsningsfase og inden den endelig afgørelse om tilladelse til projektet.

I forbindelse med høringerne vil der også blive afholdt borgermøder. 

Læs mere om miljøvurderingsprocessen

Når byggeriet er færdigt, vil områderne over de underjordiske bassiner blive genetableret, så de igen bliver tilgængelige og til brug for alle.