Skjult FaceBook tracking ikon Gebyrer 2017 for privatkunder - HOFOR

Oversigt over gebyrer

Gebyrer for betalingsrestancePris
Betalingsaftale*
Gebyret er momsfri
100,00 kr.
1., 2. og 3. rykkerskrivelse (pr. stk.)*
Gebyret er momsfri
100,00 kr.
Inkassoskrivelse, varsel om afbrydelse på adressen for snarlig lukning
Gebyret er momsfri
100,00 kr.
Inkassobesøg (forgæves besøg)
Gebyret er momsfri
225,00 kr.
Lukkebesøg
Gebyret er momsfri
375,00 kr.
Fogedforretning, inkl. retsafgift
Gebyret er momsfri
880,00 kr.
Udkørende fogedforretning*
Gebyret er momsfri
750,00 kr.
Genåbning indenfor normal åbningstid – aftales senest dagen før
Inkl. moms
468,00 kr.
Ekspres udførelse af genåbning m.v. – aftalt samme dag inden kl. 14.00
Inkl. moms
337,50 kr.
*I tillæg til disse gebyrer opkræves renter i henhold til renteloven. Den gældende rentesats pr. 1. januar 2017 er 8,05%. Renter vedrørende betalingsaftale er fradragsberettigede.
Gebyrer vedr. aflæsning
Kontrolaflæsning foretaget af HOFOR pga. kundens manglende indberetning
Inkl. moms
337,50 kr.
Gebyr for påmindelse om måleraflæsning
Inkl. moms
81,25 kr.
Flyttegebyr ved manglende meddelelse
Inkl. moms
375,00 kr.
Gebyr for omskrivning af regning som følge af for sent indsendt aflæsning
Inkl. moms
62,50 kr.
Rekvirering af duplikationer (regningskopi)
Inkl. moms
43,75 kr.
Akkordørbesøg i forbindelse med uberettiget klage. Pr. time800,00 kr.
Tyverisager, hvor kunden har foretaget indgreb i installationen. Pr. time
Inkl. moms
1.000 kr.
Retsfremmøde ved tyverisager. pr. time.
Inkl. moms
1.000 kr.
Gebyrer vedr. måler
Inkl. moms
Manglende reaktion ved statistikkontrol100,00 kr.
Forgæves kørsel ved indgået aftale om målerskift
Inkl. moms
375,00 kr.
Måler til test – ingen fejl – eget lab. (efter størrelse, minimum)
Inkl. moms
750,00 kr.
Måler til test – ingen fejl – fremmed lab.
Inkl. moms
Faktiske omkostninger til test, samt 500,00 kr.
Frostsprængt måler.
Inkl. moms
1190 kr.
Bortkommen måler.
Inkl. moms
1010 kr.
Ekspres udførelse vedr. opsætning/nedtagning af målere/installationer m.v.
Inkl. moms
– ved 1 måler/installation
281,25 kr.
– ved følgende målere/installationer
Inkl. moms
143,75 kr.
Vagtudrykning, fejl ligger i dele af anlæg, som ikke vedligeholdes af HOFOR
Inkl. moms
min. 625,00 kr.