Skjult FaceBook tracking ikon Prisen for bygas 2022 for erhvervskunder - HOFOR

Bemærk, at prisen på bygas stiger fra 1. oktober 2022. Du finder både de nye og de gamle priser for 2022 nedenfor

Målt Forbrug

Når du bruger gas, betaler du ikke kun for den energi, du bruger. Du betaler også energiafgift, CO2- og NOx-afgift og moms til staten. For erhvervskunder fastsættes abonnementet ud fra forbrugets størrelse.

Bygas – priser 2022

Prisen på gas 1. jan. til 30. sept. 2022Gaspris (kr./m3)Vi har omregnet gasprisen til kr./kWh.kr./kWh
Gas6,000Gas1,1111
Energiafgift1,2239Energiafgift0,2266
CO2-afgift0,1986CO2-afgift0,0368
NOx-afgift0,0039NOx-afgift0,0007
Moms1,8566Moms0,3438
I alt9,283I alt1,7191
Prisen på gas fra 1. oktober 2022 Gaspris (kr./m3)Vi har omregnet gasprisen til kr./kWh.kr./kWh
Gas11,000Gas2,0370
Energiafgift1,2239Energiafgift0,2266
CO2-afgift0,1986CO2-afgift0,0368
NOx-afgift0,0039NOx-afgift0,0007
Moms3,1066Moms0,5753
I alt15,533I alt2,8765

Momsregistrerede virksomheder kan efter nærmere fastlagte regler fra SKAT opnå hel eller delvis godtgørelse af energi-, CO2- og NOx-afgifterne.

MålertypeAbonnement ekskl. moms (kr./år)Abonnement inkl. moms (kr./år)
G4 og G6 (indtil 5 m3/t) fra 1. jan. til 30. sept. 2022700,00875,00
G4 og G6 (indtil 5 m3/t) fra 1. oktober 2022880,001.100,00
G16 (5-15 m3/t)940,001.175,00
G25 (15-25 m3/t)1.392,001.740,00
G40 (25-50 m3/t)1.676,002.095,00
G65 (50-100 m3/t)2.116,002.645,00
G100 eller større (Over 100 m3/t)2.840,003.550,00

Tilslutning og fraskæring

Tilslutningsbidraget gælder for stiklængder op til 30 meter på privat grund. For længere stik betales et tillæg efter individuel aftale.

Tilslutnings-
bidrag, kr.
Årligt stikabonnement, kr.
Ekskl. momsInkl. momsEkskl. momsInkl. moms
VillaFra 5.000Fra 6.250Fra 1.000Fra 1.250
Boligblok/erhvervskundeFra 10.000Fra 12.500Fra 1.700Fra 2.125
Større stik over 63 mmIndividuel
aftale
Individuel
aftale
Individuel
aftale
Individuel
aftale

*) I 2022 er tilslutningsbidraget for de første 40 underskrevne standard stikledningsaftaler for boligblok/erhvervskunder gratis efter “først til mølle” princippet.
 

Fraskæring af gasstikledning

Gebyr for fraskæring af gasstik: 10.000 kr. ekskl. moms og 12.500 kr. inkl. moms.

Gebyrer bygasKr. ekskl. momsKr. inkl. moms
Nedtagning af gasmåler og afpropning af installation896,001.120,00
Ekstraordinært syn af fejlbehæftede gasinstallationer540,00675,00
Afprøvning af måler, inkl. nedtagning og opsætning,
efter kundens anmodning, hvor målerens registrering er korrekt
1.076,001.345,00
Indlevering af gasmåler392,00490,00
Bortkommen gasmåler896,001.120,00
Fraskæring af gasstikledning10.000,0012.500,00

Prisjusteringer

Prisen justeres normalt hvert år pr. 1. januar. Sker der ændringer i omkostninger hos HOFOR Bygas P/S, kan det blive nødvendigt at ændre prisen i løbet af året.

Når prisen på bygas ændres på et andet tidspunkt, end hvor periodeopgørelserne laves, beregnes forbruget lineært over perioden. Denne beregning anvendes til at fastlægge, hvilket forbrug der skal afregnes til hvilke priser.

Når gasvarmeprisen ændres på et andet tidspunkt, end hvor periodeopgørelserne laves, beregnes forbruget med en fordeling ud fra konstaterede graddage. Denne fordeling anvendes til at fastlægge, hvilket forbrug der skal afregnes til hvilke priser.

Kunder, der kan eftervise et væsentligt anderledes tidsmæssigt forbrugsmønster, reguleres i forhold til de faktiske forhold.