Skjult FaceBook tracking ikon Prisen for fjernvarme 2022 for erhvervskunder - HOFOR

Herunder kan du se prisen på fjernvarme og priser på nye ledninger og fraskæringer mv.

Varmt vandUden moms (kr.)Med moms (kr.)
Effektbetaling (Kr. pr. kW)173,82217,28
Energipris inkl. afgifter (Kr. pr. MWh)488,32610,40
Korrektion for afkøling –
bonus/merudgift pr. grader (Kr. pr. MWh)*
3,914,89

*) Korrektionen er fastsat som 0,8% af energiprisen. Der beregnes kun bonus/merudgift, når afkølingen afviger mere end 5 grader fra den fastsatte gennemsnitsafkøling (afkølingskrav), der er fastsat til 31 grader. For lavtemperaturområdet ved Vesterbro er afkølingskravet dog fastsat til 25 grader.

Spædevand (kr. pr. m3)Uden moms (kr.)Med moms (kr.)
54,0067,50
Tilslutningspris (inkl. én stikledning pr. matrikel indtil 20 meter samt energimåler)Uden moms (kr.)Med moms (kr.)
Fast del (kr.)7.850,009.812,50
Variabel del (kr./kW)28,0035,00

Ved nye stikledninger over 20 meter og ekstra stikledninger opkræves enhedsomkostninger efter følgende tabel:

Kælderledninger (pr. meter dobbeltrør), kr.:Uden moms (kr.)Med moms (kr.)
Dimension ø27 mm1.700,002.125,00
Dimension ø34 mm1.900,002.375,00
Dimension ø48 mm2.000,002.500,00
Dimension ø60 mm2.200,002.750,00
Dimension ø70 mm2.500,003.125,00
Dimension ø89 mm2.800,003.500,00
Dimension ø114 mm3.200,004.000,00

Præisolerede rør i jord (pr. meter dobbeltrør):

Gældende for:Uden moms (kr.)Med moms (kr.)
Dimension ø18 mm2.250,002.812,50
Dimension ø22 mm2.300,002.875,00
Dimension ø28 mm3.700,004.625,00
Dimension ø35 mm4.300,005.375,00
Dimension ø42 mm4.400,005.500,00
Dimension ø54 mm4.900,006.125,00
Dimension ø70 mm5.100,006.375,00
Dimension ø89 mm6.300,007.875,00
Dimension ø114 mm7.500,009.375,00

For større ledninger end angivet ovenfor samt dampledninger fastsættes priser individuelt, ligesom der gælder særlige priser for forurenet jord.

Gældende for:Uden moms (kr.)Med moms (kr.)
Ekstra energimålere ved yderligere stikledninger (kr. pr. måler)5.700,007.125,00

Ved fraskæring og omlægning betales de faktiske udgifter til afbrydelse eller omlægning af stikledning ved hoved-/fordelingsledning, nedtagning af måler samt fjernelse af andet udstyr, der tilhører HOFOR.

Gældende for:Uden moms (kr.)Med moms (kr.)
Afprøvning af 15 mm – 30 mm måler, inkl. nedtagning og opsætning, efter kundens anmodning,
hvor målerens registrering er korrekt (kr.)
2.100,002.625,00
Gældende for:Uden moms (kr.)Med moms (kr.)
Afprøvning af 40 mm – 50 mm måler, inkl. nedtagning og opsætning, efter kundens anmodning,
hvor målerens registrering er korrekt (kr.)
5.400,006.750,00

Afprøvning af målere større end 50 mm samt alle damp- og kondensatmålere, inkl. nedtagning og opsætning efter kundens anmodning, hvor målerens registrering er korrekt sker efter regning (kr.).

Udtag for data fra afregningsmåler i varmecentralen (M-buskontrol med timeværdier):

Gældende for:Uden moms (kr.)Med moms (kr.)
Etableringsomkostning3.000,003.750,00
Årligt abonnement600,00750,00

Levering af varmedata på daglig basis med timeværdier:

Gældende for:Uden moms (kr.)Med moms (kr.)
Etableringsomkostning500,00625,00
Årligt abonnement800,001.000,00

ForsynOmeter

Gældende for:Uden moms (kr.)Med moms (kr.)
Oprettelse500,00625,00
Årligt abonnement1.400,001.750,00
Årligt abonnement med rådgivning3.400,004.250,00

En meget lille del af varmesalget leveres til varmeproducenter og transmissionsselskaber. Varmeprisen fastsættes her konkret ud fra de faktiske omkostninger.