Skjult FaceBook tracking ikon HOFOR Vand Rødovre A/S - HOFOR

HOFOR Vand Rødovre A/S er det selskab, der ejer ledningerne og anlæggene, som gør det muligt at forsyne vores kunder i Rødovre med vand.

HOFOR Vand Rødovre A/S har ingen medarbejdere, da al drift, vedligeholdelse og administration mv. varetages af koncernens serviceselskab HOFOR A/S.

Andre oplysninger om HOFOR Vand Rødovre A/S:
Binavn: Selskabet hed tidligere Rødovre Vand A/S, hvilket i dag er selskabets binavn.
Adresse: c/o Rødovre Kommune
Rådhuset
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre
CVR nummer: 32 66 64 34
EAN nummer: 579 000 189 805 2
Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, af bestyrelsesformanden i forening med direktøren eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening.
Bestyrelse: Henrik Plougmann Olsen, formand
Povl Markussen (forbrugerrepræsentant)
Anders Jørn Jensen (forbrugerrepræsentant)
Søren Birch
Hanne Nørgaard Hansen
Direktion: Brian Hansen