Skjult FaceBook tracking ikon 5 trin til fjernvarme - HOFOR

En guide til dig, der ønsker fjernvarme og bor i en mindre privat ejendom.

Bor du i København, og er du interesseret i at skifte til fjernvarme i din bolig, så guider vi dig her gennem 5 trin i tilslutningen.

Vi skal bl.a. bruge forskellige tegninger og dokumenter for at kunne etablere fjernvarmeledninger.

Send materialet i god tid. Der er sagsbehandlingstid på at udarbejde fjernvarmeaftalen samt op til 4 måneders ventetid på at få etableret fjernvarmestik.

Folder: “Trin for trin, når du vil have fjernvarme”

Trin 1

Fjernvarme til en eksisterende ejendom

Alt efter, om du vil skifte fra el, gas eller olie til fjernvarme, skal du udfylde denne formular.

Fjernvarme til nybyggeri

Til din ansøgning om fjernvarme til nybyggeri skal du være opmærksom på, at du skal have følgende dokumenter klar til din ansøgning i pdf-format:

  • Plantegning af hus med markering af teknikrum.
  • En målfast oversigtsplan over matriklen (med husets placering på grunden, angivelse af matriklens afgrænsninger og evt. mål fra skel til hus).
  • En ledningsplan, der viser placering af kloak-, vand-, gas- og el-ledning på matriklen. Tegningen skal også vise, hvordan du ønsker at fjernvarmestikket skal føres ind til dit teknikrum.

Trin 2

Vi sender en fjernvarmeaftale

Er der tale om en eksisterende ejendom, sender vi en aftale om fjernvarmelevering til byggeriets ejer til underskrift. Aftalen er udarbejdet ud fra oplysningerne i Bygge- og Boligregistret samt det udfyldte skema beskrevet under trin 1.

Ved nybyggeri eller større ombygninger udarbejder vi en aftale om fjernvarmelevering. Vi sender aftalen til byggeriets ejer til underskrift.

Trin 3

Ledningsføring

Når vi har en underskrevet aftale, kontakter vi ejer eller ejers byggeleder, (hvis der er tale om nybyggeri), vil blive kontaktet for placering af fjernvarmestikledningen.

Trin 4

Arbejdet går i gang

Vi sender en færdigmelding til ejer, når ledningerne er lagt, og vi har trykprøvet dem.

Vi tager forbehold for, at arbejdet med eventuel haveanlæg og flisebelægning ikke altid er færdigt samtidig med, at fjernvarmen er fremført.

Fjernvarmeanlægget kan startes op efter syn.

Anlæg på under 87 KW

Er et anlæg på under 87 KW (tilslutningseffekt fastsat af HOFOR), behøver I kun indsende et projekt, hvis der er tilsluttet en alternativ energikilde. Anlægget skal dog opfylde vores bestemmelser.

Trin 5

Syn af anlæg

Bestil synet hos os senest 5 hverdage inden, du ønsker syn og opstart af dit anlæg.

Bestil syn af fjernvarmeinstallation

Krav til vvs-installatøren

Din vvs-installatør skal være til stede ved synet og medbringe en trykspand, der kan gå op til 14,3 bars koldtvandstryk.

Installatøren skal hente målerpasstykke og følerlommer hos vores målerudlevering: Forlandet 29, 2300 København S.

I vores tekniske bestemmelser har vi beskrevet alle de betingelser, som vvs-installatøren skal opfylde.

Se vores tekniske bestemmelser

Godkendelse af rør udført i pres-fittings

Ønsker du at bruge rør udført i pres-fittings på primærsiden, skal du bruge en af de typer af rør, som du finder godkendelsesskemaer til her:

Hent godkendelsesskemaer til pres-fittings

Skemaet skal printes og underskrives af den vvs-installatør, der skal udføre arbejdet. Du skal også tage skemaet med ved synet.

Når varmeanlægget er trykprøvet, synet og godkendt, monteres måleren, og der åbnes for forsyningshanerne. Vores synsansvarlige medarbejder tager måleren med til synet.

Trin 5: Spørgsmål & svar