Skjult FaceBook tracking ikon Smartere Fjernvarme - HOFOR

Smartere Fjernvarme


Baggrund

Opvarmning af bygninger står for omkring 40% af det samlede energiforbrug i EU. I København er 98% af alle bygninger tilsluttet fjernvarmenettet, som relativt set er en effektiv og klimavenlig opvarmningsform.

Der er dog stadig effektiviseringsgevinster at høste i fjernvarmesystemet, og HOFORs undersøgelser viser, at især varmecentralerne i bygninger rummer et stort forbedringspotentiale.

I 2019 tog HOFOR initiativ til Smartere Fjernvarme. Smartere Fjernvarme er et udviklingssamarbejde med Danfoss, Grundfos og Kamstrup, som arbejder på at gøre fjernvarmesystemet mere effektivt bl.a. ved brug af digitale teknologier og data.


  • Varmeanlæg med termostater
  • Maskinrum med fjernvarmerør
  • Person der regulerer en termostat

Udfordringen

HOFORs undersøgelser peger på, at op mod 50% af alle varmecentraler i de københavnske ejendomme ikke fungerer optimalt, og omkring 25% af alle varmecentraler har fejl, som gør, at forbrugerne bruger for meget varme.

Driften af varmecentralerne er bygningsejerens ansvar, men det er vanskeligt for de ansvarlige driftsfolk at få varmeanlægget i bygningerne til at fungere optimalt.


Løsningen

I Smartere Fjernvarme-initiativet har partnerne udviklet et intelligent digitalt værktøj kaldet Varmeassistenten, som hjælper bygningsejere og driftsfolk med at forbedre driften.

Varmeassistenten fungerer sådan, at der opsamles data fra kundernes varmeanlæg, som sendes hjem via telenettet. Data analyseres, og der sendes en diagnose tilbage til eksempelvis bygningsejeren med anvisninger om, hvad der er galt, og hvordan det kan fikses.

Varmeassistenten er et beslutningsstøtteværktøj, som kan gøre det lettere for bygningsejeren at sikre en optimal drift af deres varmeanlæg. Det er til gavn for kunderne, og det har en meget positiv effekt på hele fjernvarmesystemet.

De fire partnere bag værktøjet vurderer, at potentialet for besparelser er stort. Alene i HOFORs fjernvarmesystem i København er potentialet over 100 mio. kr. i besparelser om året og en reduktion på 5% af varmeforbruget, hvis alle byens varmecentraler kørte optimalt.Samarbejde som løftestang i udviklingen

Samarbejdet i Smartere Fjernvarme mellem HOFOR, Danfoss, Grundfos og Kamstrup startede i 2019, hvor parterne satte sig sammen første gang. I samarbejdet er ideen til Varmeassistenten blevet udviklet, og der er blevet etableret en prototype, som beviser, at konceptet kan fungere i praksis.

Projektet og samarbejdet bygger på en agile metoder, hvor blandt andet designsprint har været et af elementerne.